Oznámení OÚ

 • Svoz komunálního odpadu a tříděného plastového odpadu v pytlích

  Svoz komunálního odpadu(popelnice) v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat jednou za 14 dnů - každý lichý týden ve středu - viz svozový kalendář - více na..

  Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat v daných termínech(1 x za 4 týdny) v pátek, první svoz proběhne v pátek 3. 2. 2023. Termíny uvedeny - viz svozový kalendář - více na..

  Informace k odpadovému hospodářství budou postupně doplňovány a aktualizovány v nové složce odpadové hospodářství.

 • Svoz plastů 2023

  Plastový odpad tříděný a připravený ve žlutých pytlích je v obci svážen dle svozového kalendáře pro daný rok (viz příloha). Naplněné sběrné pytle s plasty, zavázané, aby z nich odpad při manipulaci nevypadával, občané připraví předchozí den na obvyklých místech. 

  Plastový odpad bude odvezen pouze připravený ve žlutých plastových pytlích(k dostání na úřadě). Plastový odpad volně položený nebo připravený v pytlích jiné barvy nebude odvezen!

  Do pytlů a kontejnerů na plast patří:

  •  fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren se vhazuje pouze v malých kusech

  Do pytlů a kontejnerů na plast nepatří:

  • mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

   

   

 • Svoz komunálního odpadu 2023

  Poplatek za odpad - popelnici.

  Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na 2.veřejném zasedání navýšení poplatku pro občany na 600,-Kč/osobu/rok vzhledem ke zvýšení služeb firmy Marius Pedersen, která zajišťuje svoz a odstraňování komunálního odpadu v obci. Poplatek upravuje vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

  Zastupitelstvo obce se obrací s prosbou na občany, aby i přes navýšení ceny dále třídili odpad. Na základě celkově odvezeného komunálního odpadu se stanovuje cena pro další kalendářní rok. Za vytříděný odpad obec dostává zpět finanční částku ze stanoveného ceníku za tříděný odpad. 

  Poplatníkem je:

  -fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu

  -vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  Poplatník má ohlašovací povinnost správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Pokud v domácnosti žije občan s trvalým bydlištěm v jiné obci, doloží tuto skutečnost dokladem o platbě tohoto poplatku v místě trvalého bydliště.

 • Velkoobjemový kontejner - termíny leden - únor 2023

  Odkládání odpadů je možné pouze v určené termíny s dohledem pracovníka OÚ. Prostor je monitorován kamerovým systémem a mimo níže uvedené termíny uzamčen.

   

   

   

  Termíny leden - únor 2023:

  čtvrtek 12. 1. 2023   16 - 18 hodin

  čtvrtek 26. 1. 2023   16 - 18 hodin

  sobota 4. 2. 2023       8 - 10 hodin

  čtvrtek 9. 2. 2023     16 - 18 hodin

  čtvrtek 23. 2. 2023   16 - 18 hodin 

  Další termíny budou upřesněny, umístěny na stránkách obce a vyvěšeny na oplocení prostoru. 

   

   

 • Změna otevírací doby obchodu 16.1. - 16.2.

  Změna otevírací doby obchodu 16.1. - 16.2. 2023:

  pondělí - pátek        7.00  -  12.00      14.00  -  17.30

  sobota                     8.00  -  12.00

  neděle                     zavřeno

   

  V záložce obec→služby→služby pro občany→samoobsluha→otevírací doba - aktualizována otevírací doba.

Stránky