Oznámení OÚ

 • 20. veřejné zasedání 28. 6. 2022 od 19h

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  20. veřejné zasedání

  které se koná v úterý 28. 06. 2022 od 19.00 hodin

  v  místní hospůdce Na hřišti

  Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení z 19. veřejného zasedání.
  2. Projednání účetní závěrky za rok 2021.
  3. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2021.
  4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – kabelové vedení nn – most č. 1, most č. 2 a most č. 3.
  5. Projednání Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb.
  6. Projednání žádosti na odkoupení části pozemků p.č. 1299/60.
  7. Projednání vypsání výběrového řízení na stavbu 2. etapy Librantického potoka III. část.
  8. Různé : finanční příspěvek pro Dětský domov Nechanice 
   informace volby do zastupitelstva obcí
   kulturní akce
 • Dovolená - ordinace Dr. Oberreiter Černilov

  Od  28.6. – 8. 7. 2022 ordinace z důvodu letní dovolené zavřena.

  Naléhavé případy ošetří dr. Lacina ve svých dopoledních ordinačních hodinách. (Třída Karla IV. 468, Hradec Králové)

  Poté EMERGENCY FN HK.

 • Sbírka na Dětský domov Nechanice

  Obec Librantice pořádá finanční sbírku pro děti z Dětského domova v
  Nechanicích. Schránky na finanční pomoc budou umístěny v týdnu od 23.5.
  do 29.5. na obecním úřadě, v Hospůdce Na Hřišti a v obchodě.

 • Informace k volbám do zastupitelstva obce

  Informace k volbám do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022.

  Odkaz na stránky magistrátu, kde jsou potřebné informace Informace
  pro volební strany: 

  https://www.hradeckralove.org/informace-pro-volebni-strany/ms-33683/p1=33683

  přílohy :

  rozhodnutí ZO o počtu zastupitelů
  potřebný počet podpisů na peticích
  vzor kandidátní listiny nezávislý kandidát
  vzor kandidátní listiny sdružení
  prohlášení kandidáta
  podpisy

 • 19. veřejné zasedání 12. 5. 2022 od 19h

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  19. veřejné zasedání

  které se koná ve čtvrtek 12. 05. 2022 od 19.00 hodin

  v  místní hospůdce Na hřišti

  Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení z 18. veřejného zasedání.
  2. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2020875/VB/14 k pozemku p.č. 1299/128, 1859/2, 1299/172 s ČEZ Distribuce.
  3. Projednání Dodatku č. 3 k dohodě o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové – spisová služba s Magistrátem města HK.
  4. Projednání žádosti o pořízení Změny č. 4 ÚPO.
  5. Jmenování delegáta na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové, a.s. dne 1.6.2022.
  6. Projednání žádosti na odkoupení části pozemků p.č. 1299/60 a 1299/88.
  7. Různé : žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.                                          žádost o podporu NAD ORLICÍ, o.p.s.
   změna odborného lesního hospodáře
   rozpočtové opatření č. 1/2022
   informace volby do zastupitelstva obcí
  PřílohaVelikost
  PDF icon 19. veřejné zasedání.pdf136.56 KB
 • Svoz nebezpečného odpadu 16.4.

  V sobotu 16.4. proběhne v naší obci svoz nebezpečného odpadu.

  u bývalého Belisu   10,05 – 10,25 hodin
  u obchodu              10,30 – 10,50 hodin
  u OU                      10,55 – 11,15 hodin

  PřílohaVelikost
  PDF icon SVOZ NO LIBRANTICE.pdf151.16 KB
 • Odstávka elektrické energie 3.3.

  Plánovaná odstávka elektřiny v Libranticích:

  3. 3. 2022, 7:30-15:30

  čísla popisná:

  3-7, 10-18, 20, 22-27, 29, 30, 31, 32, 34-52, 54-63, 65-69, 71-85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100-104, 107-113, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124-131, 133-137, 139, 140, 141, 144-154, 156-178, 181-185, 187, 188, 190, 195, 196, 198-202, 204, 205, 206, 207, 211, 213, 216, 219, 220, 222, 224, 226, 227, 229, 236, 246, 248, 249, 252, 255, 278

  parcelní čísla:

  25/1, 25/8, 25/09, 28/7, 28/8, 28/10, 71/7, 112/1, 112/3, 125/6, 159/8, 159/11, 383/2, 464/24, 464/25, 464/36, 919/1, 1068/18, 1299/90, 1437/1, 1437/5, 1598, 1599/14, 1636/1, 1636/3, 1636/4, 1721/5, 1749/9, 1752/1, 1754/8, 1758/1, 1758/3, 1783/3, 1859/1, 1872/1, 1882/7, 1896/1

   

  Více včetně mapy adres:

  https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky?jlTown=570265

  PřílohaVelikost
  PDF icon odstávka 3.3..pdf98.55 KB
 • Kalendář svozu pytlovaného tříděného plastového odpadu 2022

  Kalendář svozu tříděného pytlovaného plastového odpadu pro rok 2022 byl aktualizován na www.librantice.cz/svoz-odpadu , přiloženo také v příloze.

  Pro připomenutí:

  Plastový odpad tříděný a připravený ve žlutých pytlích je v Libranticích svážen podle svozového kalendáře – občané pytlovaný odpad připraví předchozí den na určených místech.

  Plastový odpad bude odvezen pouze připravený ve žlutých plastových pytlích (k dostání na úřadě nebo v obchodě). Plastový odpad volně položený nebo připravený v pytlích jiné barvy nebude odvezen!!! Volný plastový odpad na svozová místa nedávejte!!!

Stránky