Oznámení OÚ

 • Otevírací doba sběrného místa na odpad za OÚ

  Od 1.6. 2020 je na provoz sběrného místa na odpad za obecním úřadem určena otevírací doba. Ta je stanovena na každý čtvrtek 16-18hod a každou první sobotu v měsíci 9-11hod.

  Kontejnery na plasty a papír jsou přístupné před sběrným místem bez časového omezení. Nadále platí pravidelné svozy plastů každý měsíc ze svozových míst a sběr papíru u školy každé tři měsíce.

 • Sběr papíru před školou 4.-7.6.2020

  Od 4. - 7. 6. 2020 bude u školy přistaven kontejner na sběr papíru. Výtěžek za vybraný papír bude použit na zaplacení akcí pro děti základní školy a školky. Děkujeme Vám, že nám pomáháte šetřit přírodu a přispějete na dobrou věc.

 • 10. veřejné zasedání

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  10. veřejné zasedání

  které se koná ve čtvrtek 28.5.2020 od 19.00 hodin

  v místní hospůdce Na hřišti

  Program:

  1. Kontrola plnění usnesení z 9. veřejného zasedání.
  2. Projednání účetní závěrky za rok 2019.
  3. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce a Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2019.
  4. Projednání Změny č. 3 Územního plánu obce Librantice přeloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
  5. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020257/VB/01 – stavba Librantice, p.č. 125/6 – pilíř nn.
  6. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva na pozemek p.č. 1323/2. Převodce ÚZSVM.
  7. Podání žádosti na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče.
  8. Různé :
  • projednání zařazení území obce do území působnosti MAS NAD Orlicí, o.p.s. na programové období 2021-2027
  • projednání pronájmu pozemků p.č. 1556, 1555, 1544, 1542 a 1543 v obci a k.ú. Librantice
  • žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s., BabyBoxu a Diakonie Broumov.
  • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 – 2022.
  • směrnice č. 1/2020 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • zrušení Nařízení obce Librantice č. 01/05 o spalování tuhých paliv v obci.
  • ceník půjčovného DAPPER – pouze s obsluhou
  PřílohaVelikost
  PDF icon 10. veřejné zasedání.pdf138.78 KB
 • Omezení úředních hodin obecního úřadu Librantice

  Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením ze dne 23.3.2020, č.j. MZDR 12745/2020-3 s účinností ode dne 24.3.2020 od 6.00 hodin do 1.4.2020 do 6.00 hod nařídilo omezený provoz všem orgánům veřejné moci. Nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem.

  Žádáme občany, aby dotazy a požadavky řešili telefonicky, nebo mailem.

  mail : ou@librantice.cz,    tel : Alena Hladíková - 724183065

  Úřední hodiny Obecního úřadu: pondělí 15-18 hod.

 • Nabídka doma šitých ústenek pro občany

  Vzhledem k nařízení vlády ze dne 18.3. (povinnost chránění dýchacích cest - rouškou, respirátorem, ústenkou) nabízí obec Librantice šité ústenky doma. Pokud máte zájem obraťte se na paní Miladu Bortlíkovou, tel. 608275108. Nebo je k dispozici látka, z které je možné ústenky ušít. Paní Bortlíková v případě potřeby Vám ústenky doveze.

  Návod na domácí výrobu roušky (ústenky) naleznete zde:   https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/i-bavlnena-rouska-m...

Stránky