Oznámení OÚ

 • Svoz nebezpečného odpadu 8. 4. 2023

  OÚ Librantice oznamuje občanům termín mobilního svozu nebezpečného odpadu

  v sobotu 8. 4. 2023

  u bývalého Belisu                              10,05 – 10,25 hodin

  u obchodu                                         10,30 – 10,50 hodin

  u OÚ                                                 10,55 – 11,15 hodin

  JINÉ ODPADY NEŽ JSOU UVEDENÉ V SEZNAMU SE NEODEBÍRAJÍ.

  ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE PŘÍJEZDU SVOZOVÉHO AUTA!
  ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

  PřílohaVelikost
  PDF icon NEBEZPEČNÝ ODPAD.pdf447.11 KB
 • Prodej pstruhů 17. 2. 2023

  Pstruhařství Dolní Babákov bude v pátek 17. 2. 2023 v 18.00 hodin u obchodu prodávat čerstvé chlazené pstruhy z vlastního chovu. V nabídce budou pstruzi kuchaní, uzení, filety, saláty a další rybí výrobky. Přijďte si vybrat a nakoupit.

   

   

 • Poplatek za popelnici - úhrada

  Poplatek za odpad - popelnici je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí 600,-Kč/osobu/rok. Je splatný jednorázově od 3.2. do 31.3. příslušného kalendářního roku. Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost. Další informace

   

   

 • Poplatek ze psů - úhrada

  Poplatek ze psů je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek ze psa. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě Librantice v úředních hodinách. Splatnost poplatku je do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč.

   

 • Svoz komunálního odpadu a tříděného plastového odpadu v pytlích

  Svoz komunálního odpadu(popelnice) v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat jednou za 14 dnů - každý lichý týden ve středu - viz svozový kalendář - více na..

  Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat v daných termínech(1 x za 4 týdny) v pátek, první svoz proběhne v pátek 3. 2. 2023. Termíny uvedeny - viz svozový kalendář - více na..

  Informace k odpadovému hospodářství budou postupně doplňovány a aktualizovány v nové složce odpadové hospodářství.

 • Svoz plastů 2023

  Plastový odpad tříděný a připravený ve žlutých pytlích je v obci svážen dle svozového kalendáře pro daný rok (viz příloha). Naplněné sběrné pytle s plasty, zavázané, aby z nich odpad při manipulaci nevypadával, občané připraví předchozí den na obvyklých místech. 

  Plastový odpad bude odvezen pouze připravený ve žlutých plastových pytlích(k dostání na úřadě). Plastový odpad volně položený nebo připravený v pytlích jiné barvy nebude odvezen!

  Do pytlů a kontejnerů na plast patří:

  •  fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren se vhazuje pouze v malých kusech

  Do pytlů a kontejnerů na plast nepatří:

  • mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

   

   

 • Svoz komunálního odpadu 2023

  Poplatek za odpad - popelnici.

  Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na 2.veřejném zasedání navýšení poplatku pro občany na 600,-Kč/osobu/rok vzhledem ke zvýšení služeb firmy Marius Pedersen, která zajišťuje svoz a odstraňování komunálního odpadu v obci. Poplatek upravuje vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

  Zastupitelstvo obce se obrací s prosbou na občany, aby i přes navýšení ceny dále třídili odpad. Na základě celkově odvezeného komunálního odpadu se stanovuje cena pro další kalendářní rok. Za vytříděný odpad obec dostává zpět finanční částku ze stanoveného ceníku za tříděný odpad. 

  Poplatníkem je:

  -fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu

  -vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  Poplatník má ohlašovací povinnost správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Pokud v domácnosti žije občan s trvalým bydlištěm v jiné obci, doloží tuto skutečnost dokladem o platbě tohoto poplatku v místě trvalého bydliště.

Stránky