Oznámení OÚ

 • 21. veřejné zasedání 15. 9. 2022 od 19h

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na
  21. veřejné zasedání
  které se koná ve čtvrtek 15. 09. 2022 od 19.00 hodin
  v místní hospůdce Na hřišti

  Na programu:
  1. Kontrola plnění usnesení z 20. veřejného zasedání.
  2. Projednání kupní smlouvy na pozemek p.č. 885.
  3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p.č. 1745, ……., úplatná, č. IV-12-202220/VB/1.
  4. Projednání smluv : nová nájemní smlouva obchod, smlouva o zpracování žádosti o dotace na MŠ a veřejné osvětlení,
  5. Projednání směny pozemků u čp. 30.
  6. Projednání Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - oprava.
  7. Projednání uzavření smlouvy na akci II. etapy Librantického potoka III. část.
  8. Projednání poskytnutí finančního daru Hospic Červený Kostelec.
  9. Různé : rozpočtová změna č. 3,  17.9. den určený k oddávání

  PřílohaVelikost
  PDF icon 21. veřejné zasedání.pdf141.66 KB
 • Třídění plastového odpadu

  V poslední době se stále častěji vyskytují ve tříděném plastovém odpadu v Libranticích nežádoucí příměsi. Níže informace co nepatří do plastového odpadu.

  DO NÁDOB NA PLASTY PATŘÍ:
  - fólie, igelitové sáčky, plastové tašky
  - sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů
  - nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků
  - balící fólie od spotřebního zboží
  - obaly od CD disků a další výrobky z plastů

  DO NÁDOB NA PLASTY NEPATŘÍ A NESMÍ BÝT VKLÁDÁNY TYTO ODPADY:
  - Podlahové krytiny (linoleum, všechny druhy koberců, autokoberečky)
  - Všechny druhy obuvi včetně gumáků
  - Plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky
  - Gumové/nafukovací hračky
  - Plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů
  - Zahradní hadice
  - Plastové blistry (platíčka od léků) obsahují alobal
  - BATERIE všeho druhu
  - Silně znečištěné plasty

  Odkaz na web jaktridit.cz

 • 20. veřejné zasedání 28. 6. 2022 od 19h

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  20. veřejné zasedání

  které se koná v úterý 28. 06. 2022 od 19.00 hodin

  v  místní hospůdce Na hřišti

  Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení z 19. veřejného zasedání.
  2. Projednání účetní závěrky za rok 2021.
  3. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2021.
  4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – kabelové vedení nn – most č. 1, most č. 2 a most č. 3.
  5. Projednání Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb.
  6. Projednání žádosti na odkoupení části pozemků p.č. 1299/60.
  7. Projednání vypsání výběrového řízení na stavbu 2. etapy Librantického potoka III. část.
  8. Různé : finanční příspěvek pro Dětský domov Nechanice 
   informace volby do zastupitelstva obcí
   kulturní akce
 • Dovolená - ordinace Dr. Oberreiter Černilov

  Od  28.6. – 8. 7. 2022 ordinace z důvodu letní dovolené zavřena.

  Naléhavé případy ošetří dr. Lacina ve svých dopoledních ordinačních hodinách. (Třída Karla IV. 468, Hradec Králové)

  Poté EMERGENCY FN HK.

 • Sbírka na Dětský domov Nechanice

  Obec Librantice pořádá finanční sbírku pro děti z Dětského domova v
  Nechanicích. Schránky na finanční pomoc budou umístěny v týdnu od 23.5.
  do 29.5. na obecním úřadě, v Hospůdce Na Hřišti a v obchodě.

 • Informace k volbám do zastupitelstva obce

  Informace k volbám do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022.

  Odkaz na stránky magistrátu, kde jsou potřebné informace Informace
  pro volební strany: 

  https://www.hradeckralove.org/informace-pro-volebni-strany/ms-33683/p1=33683

  přílohy :

  rozhodnutí ZO o počtu zastupitelů
  potřebný počet podpisů na peticích
  vzor kandidátní listiny nezávislý kandidát
  vzor kandidátní listiny sdružení
  prohlášení kandidáta
  podpisy

 • 19. veřejné zasedání 12. 5. 2022 od 19h

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  19. veřejné zasedání

  které se koná ve čtvrtek 12. 05. 2022 od 19.00 hodin

  v  místní hospůdce Na hřišti

  Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení z 18. veřejného zasedání.
  2. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2020875/VB/14 k pozemku p.č. 1299/128, 1859/2, 1299/172 s ČEZ Distribuce.
  3. Projednání Dodatku č. 3 k dohodě o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové – spisová služba s Magistrátem města HK.
  4. Projednání žádosti o pořízení Změny č. 4 ÚPO.
  5. Jmenování delegáta na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové, a.s. dne 1.6.2022.
  6. Projednání žádosti na odkoupení části pozemků p.č. 1299/60 a 1299/88.
  7. Různé : žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.                                          žádost o podporu NAD ORLICÍ, o.p.s.
   změna odborného lesního hospodáře
   rozpočtové opatření č. 1/2022
   informace volby do zastupitelstva obcí
  PřílohaVelikost
  PDF icon 19. veřejné zasedání.pdf136.56 KB
 • Svoz nebezpečného odpadu 16.4.

  V sobotu 16.4. proběhne v naší obci svoz nebezpečného odpadu.

  u bývalého Belisu   10,05 – 10,25 hodin
  u obchodu              10,30 – 10,50 hodin
  u OU                      10,55 – 11,15 hodin

  PřílohaVelikost
  PDF icon SVOZ NO LIBRANTICE.pdf151.16 KB

Stránky