Oznámení OÚ

 • Kotlíkové dotace

  Vážení spoluobčané,

  dovolujeme si Vás informovat o tom, že Královehradecký kraj zahájil příjem žádostí o finanční podporu na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3. nebo vyšší emisní třídu, pro které od 1. září 2024 vstupuje v platnost zákaz jejich provozu. 

  Vlastníci určených typů nemovitostí tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2024 ve 12 hodin.  

  Finanční podpora se vztahuje na pořízení tepleného čerpadla (s maximální výši dotace 180 000 Kč) nebo kotle na biomasu (s maximální výši dotace 130 000 Kč).

  Žadatel zároveň musí splnit podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti, za kterou je považována taková domácnost, ve které všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně nebo žadatel či další osoba z domácnosti pobírá příspěvek na bydlení.

  Veškeré dostupné informace lze získat na infolince 722 960 675, v pracovní dny od 8 do 16 hod, na emailu: kotlikovedotace@khk.cz nebo na webových stránkách http://kotliky.khk.cz

 • Uzavření žel. přejezdu Opočno 10.5. - 18.5.2024

  OÚ oznamuje,

  že z důvodu uzavírky železničního přejezdu v Opočně dochází v termínu od 10.5.2024 do 18.5.2024 k úpravám časů odjezdů vybraných spojů autobusů do 5 minut.

  Výlukový jízdní řád naleznete v příloze a ve vyhledavačích spojení.

  PřílohaVelikost
  PDF icon 662111.PDF359.13 KB
 • Omezení dopravy "V.Podorlická rally 2024" 25.5.2024

  OÚ oznamuje,

  že v termínu v sobotu 25. 5. 2024 od 6:00 do 21:00 bude z důvodu pořádání automobilové soutěže "V.Podorlická rally"

  omezena doprava v katastrálních územích Vysoký Újezd, Jílovice, Výrava, Libníkovice.   

  Uzavření komunikací naleznete v přiloženém situačním plánku.

   

 • Upozornění - svoz směsného odpadu od 1. 5. 2024

  Upozorňujeme občany, že firma zajišťující svoz směsného odpadu bude od 1. 5. 2024 při vývozu kontrolovat popelnice, zda mají nalepenou svozovou známku na rok 2024. V případě, že nebude popelnice označena, nebude vyvezena.

  Platba za odpady byla splatná do 31. 3. 2024. Zapomenutou platbu -  je možné zaplatit na účet obce (upřednostňujeme) č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.  Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost.

  Sazba poplatku za kalendářní 2024 rok činí 700,-Kč/osobu/rok.

 • Odpad s obsahem azbestu - informace k likvidaci

  OÚ oznamuje občanům, že od 19.4.2024 je pro drobné původce ukončen příjem odpadu s obsahem azbestu (eternit) na skládce v Křovicích. Jedná se o dodávky, které by si chtěli občané dovézt na skládku sami např. na přívěsném vozíku. 

  Výše uvedený odpad je možné zavézt na skládku EKOLA České Libchavy nebo SHL Kryblice u Trutnova. 

   

 • Poděkování

  Upřímné poděkování Vám všem, kteří jste se v sobotu 6. dubna 2024 zapojili do akce Ukliďme Librantice včetně organizátorů, kteří se na přípravě a koordinaci akce podíleli. 

  Vlasta Šolcová

Stránky