Oznámení OÚ

 • Odstávka elektrické energie 3.3.

  Plánovaná odstávka elektřiny v Libranticích:

  3. 3. 2022, 7:30-15:30

  čísla popisná:

  3-7, 10-18, 20, 22-27, 29, 30, 31, 32, 34-52, 54-63, 65-69, 71-85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100-104, 107-113, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124-131, 133-137, 139, 140, 141, 144-154, 156-178, 181-185, 187, 188, 190, 195, 196, 198-202, 204, 205, 206, 207, 211, 213, 216, 219, 220, 222, 224, 226, 227, 229, 236, 246, 248, 249, 252, 255, 278

  parcelní čísla:

  25/1, 25/8, 25/09, 28/7, 28/8, 28/10, 71/7, 112/1, 112/3, 125/6, 159/8, 159/11, 383/2, 464/24, 464/25, 464/36, 919/1, 1068/18, 1299/90, 1437/1, 1437/5, 1598, 1599/14, 1636/1, 1636/3, 1636/4, 1721/5, 1749/9, 1752/1, 1754/8, 1758/1, 1758/3, 1783/3, 1859/1, 1872/1, 1882/7, 1896/1

   

  Více včetně mapy adres:

  https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky?jlTown=570265

  PřílohaVelikost
  PDF icon odstávka 3.3..pdf98.55 KB
 • Kalendář svozu pytlovaného tříděného plastového odpadu 2022

  Kalendář svozu tříděného pytlovaného plastového odpadu pro rok 2022 byl aktualizován na www.librantice.cz/svoz-odpadu , přiloženo také v příloze.

  Pro připomenutí:

  Plastový odpad tříděný a připravený ve žlutých pytlích je v Libranticích svážen podle svozového kalendáře – občané pytlovaný odpad připraví předchozí den na určených místech.

  Plastový odpad bude odvezen pouze připravený ve žlutých plastových pytlích (k dostání na úřadě nebo v obchodě). Plastový odpad volně položený nebo připravený v pytlích jiné barvy nebude odvezen!!! Volný plastový odpad na svozová místa nedávejte!!!

 • Změna poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022

  Od 01.01.2022 již není možné uzavřít smlouvu obec – občan za odvoz komunálního odpadu, tj. popelnic. Dle nové legislativy má obec připravenou novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude platit od 1.1.2022.

  Poplatek je ve výši 500,- Kč na poplatníka a je splatný jednorázově při převzetí svozové známky, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

  Poplatníkem je :
  - fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu
  - vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

  Poplatník má ohlašovací  povinnost  správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Poplatek se v tomto případě snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci není takto fyzická osoba přihlášena v obci.

  Poplatek lze platit souhrnně za domácnost.

  Pokud v domácnosti žije občan s trvalým bydlištěm v jiné obci, doloží tuto skutečnost dokladem o platbě tohoto poplatku v místě trvalého bydliště.

  Svoz popelnic bude jednou za 14 dnů – v roce 2022 každý lichý týden ve středu.
  více na www.librantice.cz/svoz-odpadu

 • Mikuláš s čerty - 5.12.

  V neděli 5.12 bude v naší obci chodit Mikuláš s čerty. Budou vycházet z východní strany obce v 16:30. Vzhledem k epidemiologické situaci budou chodit pouze ke vchodu domu, ne dovnitř. Zájemci mohou volat na tel.č.775052363 – pí.Tkáčíková.

   

 • Milostivé léto - šance, jak se zbavit exekucí

  "Milostivé léto" umožňuje tisícům lidí zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit jistinu a poplatek exekutorovi a je hotovo.

  Nejčastěji jde o dluhy na zdravotním pojištění, za koncesionářské poplatky, za jízdy načerno dopravním podnikům nebo například za obecní nájem. Díky milostivému létu je možné se zbavit dluhů i u energetických společností, jakými jsou například ČEZ nebo Pražská plynárenská.

  Více informací:

  https://milostive-leto.eu/

  https://www.exekuceinfo.cz/milostiveleto

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/milostive-leto-178282

 • Uzavírka silnice směr HK 21. 9.

  Dne 21.9.2021 v úterý bude dočasně uzavřena komunikace z Librantic do Slatiny a to od 8.00 do 12.00 hodin. Objíždí se přes Černilov.

  Důvod je skládání trafostanice v ulici Librantická ve Slatině.

 • ČEZ - oznamování odstávek elektrické energie

  ČEZ Distribuce, a.s. v letošním roce změnila způsob oznámení odstávek elektrické energie z papírových oznámení a přešla na elektronický způsob informování občanů. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění přímo ke svému odběrovému místu.

  Proč se mění způsob informování?

  Stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování a využívání digitálních technologií. Zákazník má možnost dostávat informaci o odstávce konkrétně na jeho odběrovém místě.

  Jak se zákazník dnes může o odstávce dozvědět?

  - individuálně e-mailem nebo SMS   - návod registrace naleznete v příloze.
  - na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky
  - na webových stránkách obce www.librantice.cz - banner o odstávkách na hlavní stránce

  Jak se může zákazník registrovat aby dostával upozornění e-mailem nebo SMS přímo o dění na jeho odběrovém místě?

  Detailní návod naleznete v příloze. Registraci lze provézt na www.cezdistribuce.cz/sluzba

Stránky