Upozornění - svoz směsného odpadu od 1. 5. 2024

Upozorňujeme občany, že firma zajišťující svoz směsného odpadu bude od 1. 5. 2024 při vývozu kontrolovat popelnice, zda mají nalepenou svozovou známku na rok 2024. V případě, že nebude popelnice označena, nebude vyvezena.

Platba za odpady byla splatná do 31. 3. 2024. Zapomenutou platbu -  je možné zaplatit na účet obce (upřednostňujeme) č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.  Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost.

Odpad s obsahem azbestu - informace k likvidaci

OÚ oznamuje občanům, že od 19.4.2024 je pro drobné původce ukončen příjem odpadu s obsahem azbestu (eternit) na skládce v Křovicích. Jedná se o dodávky, které by si chtěli občané dovézt na skládku sami např. na přívěsném vozíku. 

Výše uvedený odpad je možné zavézt na skládku EKOLA České Libchavy nebo SHL Kryblice u Trutnova. 

 

2. Librantická moto vyjížďka 4. 5. 2024

Zveme všechny motorkáře a příznivce jedné stopy na společnou vyjížďku

v sobotu 4. 5. 2024 - sraz v 9.30 u Hospůdky Na Hřišti.

9.30 - 10.00 ukázka strojů

10.00 zahájení cesty spanilou jízdou po vesnici