Poplatek za odpady - úhrada

Poplatek za odpad  je možné zaplatit na účet obce (preferujeme) č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad nebo úhradou v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 700,-Kč/osobu/rok. Je splatný jednorázově od 1.1. do 31.3. příslušného kalendářního roku. Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost. Další informace + svozový kalendář.