Oznámení OÚ

 • Oznámení svozového kalendáře pro odpad PLASTY

  Vážení spoluobčané,
  svoz plastů bude probíhat do konce roku dle následujícího svozového kalendáře: 

  4. 10. 2019
  1. 11. 2019
  29. 11. 2019
  27. 12. 2019

  Sváženy budou žluté a oranžové pytle donesené na obvyklá svozová místa. V některých místech se roznemohl nešvar, že pytle jsou pověšené na plot nebo jednotlivé postavené u vrat. Naše obec nemá zajištěný svoz na číslo popisné a upozorňujeme občany, že takovéto osamocené pytle Vám tam zůstanou. Prosíme, noste je na svozová místa!
  Prázdné pytle na plast a tetrapak si můžete jako obvykle vyzvednout v obchodě potravin.   

  Děkujeme, že třídíte odpady!                                                             Vaše zastupitelstvo

 • Výzva pro občany: návrh nového územního plánu - do 28.10.2019

  Vážení spoluobčané Librantic,
  na úřední desce www.hradeckralove.org můžete najít ÚP Librantice pro společné jednání. Jedná se o návrh nového územního plánu obce Libratice, ke kterému se můžete vyjadřovat do 28.10.2019. Případné připomínky a návrhy podávejte písemně na našem obecním úřadě nebo na ou@librantice.cz
  Dokumenty jsou rovněž přístupné v papírové podobě na obecním úřadě k nahlédnutí. Pokud někdo máte nějaké připomínky, podejte je, prosím, do uvedeného termínu, aby bylo možno případně schválit a zapracovat.
  CESTA:Titulní stránka > Město a úřad > Magistrát města > Odbory magistrátu > Úsek rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města > Odbor hlavního architekta > Územní plány obcí > Pořizované územní plány a změny územních plánů ve stádiu projednání

  Zde je i odkaz:
  https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavního+architekta%2FÚzemní+plány+obcí%2FPořizované+ÚP%2FLibrantice&p1=20664

  Děkujeme.                                                             Vaše zastupitelstvo

 • Svoz plastů

  Dne 6. 9. 2019 proběhne v naší obci svoz plastů.

  Kde: obvyklá svozová místa

  Plasty uchystejte ve čtvrtek navečr na obvyklá svozová místa.

  Děkujeme Vám, že třídíte odpad!

 • Svoz nebezpečného odpadu

  Dne 21. 9. 2019 proběhne v naší obci svoz nebezpečných odpadů

  Kde: stanoviště u OÚ 8:30-8:45
  u obchodu 8:50 - 9:05
  u bývalého Belisu 9:10-9:25

  Detailní popis, co vše se bude pro občany obce Librantice zdarma vybírat, najdete v příloze.

  Děkujeme Vám, že třídíte odpad!

  PřílohaVelikost
  PDF icon nebezpečný odpad 092019.pdf715.96 KB
 • Jak nakládat s odpady

  Na žádost občanů jsme pro Vás připravili stručný návod, jak třídit a jak nakládat s odpady. Prosím, věnujte tomuto sdělení pozornost, ať opakovaně nemusíme řešit, že někteří občané a chalupáři přes všechny zákazy stále vozí například trávu na deponii a větvě k trnkám. Zároveň chceme poděkovat všem, kdo třídí dobře a snaží se, aby naše obec vypadala lépe. Tento letáček pro Vás vytiskneme a rozneseme do každé schránky.                                                  Vaše zastupitelstvo

  PřílohaVelikost
  PDF icon Odpady pro občany_finální verze (1).pdf402.2 KB

Stránky