Oznámení OÚ

 • 19. veřejné zasedání 12. 5. 2022 od 19h

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  19. veřejné zasedání

  které se koná ve čtvrtek 12. 05. 2022 od 19.00 hodin

  v  místní hospůdce Na hřišti

  Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení z 18. veřejného zasedání.
  2. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2020875/VB/14 k pozemku p.č. 1299/128, 1859/2, 1299/172 s ČEZ Distribuce.
  3. Projednání Dodatku č. 3 k dohodě o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové – spisová služba s Magistrátem města HK.
  4. Projednání žádosti o pořízení Změny č. 4 ÚPO.
  5. Jmenování delegáta na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové, a.s. dne 1.6.2022.
  6. Projednání žádosti na odkoupení části pozemků p.č. 1299/60 a 1299/88.
  7. Různé : žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.                                          žádost o podporu NAD ORLICÍ, o.p.s.
   změna odborného lesního hospodáře
   rozpočtové opatření č. 1/2022
   informace volby do zastupitelstva obcí
  PřílohaVelikost
  PDF icon 19. veřejné zasedání.pdf136.56 KB
 • Svoz nebezpečného odpadu 16.4.

  V sobotu 16.4. proběhne v naší obci svoz nebezpečného odpadu.

  u bývalého Belisu   10,05 – 10,25 hodin
  u obchodu              10,30 – 10,50 hodin
  u OU                      10,55 – 11,15 hodin

  PřílohaVelikost
  PDF icon SVOZ NO LIBRANTICE.pdf151.16 KB
 • Odstávka elektrické energie 3.3.

  Plánovaná odstávka elektřiny v Libranticích:

  3. 3. 2022, 7:30-15:30

  čísla popisná:

  3-7, 10-18, 20, 22-27, 29, 30, 31, 32, 34-52, 54-63, 65-69, 71-85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100-104, 107-113, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124-131, 133-137, 139, 140, 141, 144-154, 156-178, 181-185, 187, 188, 190, 195, 196, 198-202, 204, 205, 206, 207, 211, 213, 216, 219, 220, 222, 224, 226, 227, 229, 236, 246, 248, 249, 252, 255, 278

  parcelní čísla:

  25/1, 25/8, 25/09, 28/7, 28/8, 28/10, 71/7, 112/1, 112/3, 125/6, 159/8, 159/11, 383/2, 464/24, 464/25, 464/36, 919/1, 1068/18, 1299/90, 1437/1, 1437/5, 1598, 1599/14, 1636/1, 1636/3, 1636/4, 1721/5, 1749/9, 1752/1, 1754/8, 1758/1, 1758/3, 1783/3, 1859/1, 1872/1, 1882/7, 1896/1

   

  Více včetně mapy adres:

  https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky?jlTown=570265

  PřílohaVelikost
  PDF icon odstávka 3.3..pdf98.55 KB
 • Kalendář svozu pytlovaného tříděného plastového odpadu 2022

  Kalendář svozu tříděného pytlovaného plastového odpadu pro rok 2022 byl aktualizován na www.librantice.cz/svoz-odpadu , přiloženo také v příloze.

  Pro připomenutí:

  Plastový odpad tříděný a připravený ve žlutých pytlích je v Libranticích svážen podle svozového kalendáře – občané pytlovaný odpad připraví předchozí den na určených místech.

  Plastový odpad bude odvezen pouze připravený ve žlutých plastových pytlích (k dostání na úřadě nebo v obchodě). Plastový odpad volně položený nebo připravený v pytlích jiné barvy nebude odvezen!!! Volný plastový odpad na svozová místa nedávejte!!!

 • Změna poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022

  Od 01.01.2022 již není možné uzavřít smlouvu obec – občan za odvoz komunálního odpadu, tj. popelnic. Dle nové legislativy má obec připravenou novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude platit od 1.1.2022.

  Poplatek je ve výši 500,- Kč na poplatníka a je splatný jednorázově při převzetí svozové známky, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

  Poplatníkem je :
  - fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu
  - vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

  Poplatník má ohlašovací  povinnost  správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Poplatek se v tomto případě snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci není takto fyzická osoba přihlášena v obci.

  Poplatek lze platit souhrnně za domácnost.

  Pokud v domácnosti žije občan s trvalým bydlištěm v jiné obci, doloží tuto skutečnost dokladem o platbě tohoto poplatku v místě trvalého bydliště.

  Svoz popelnic bude jednou za 14 dnů – v roce 2022 každý lichý týden ve středu.
  více na www.librantice.cz/svoz-odpadu

 • Mikuláš s čerty - 5.12.

  V neděli 5.12 bude v naší obci chodit Mikuláš s čerty. Budou vycházet z východní strany obce v 16:30. Vzhledem k epidemiologické situaci budou chodit pouze ke vchodu domu, ne dovnitř. Zájemci mohou volat na tel.č.775052363 – pí.Tkáčíková.

   

 • Milostivé léto - šance, jak se zbavit exekucí

  "Milostivé léto" umožňuje tisícům lidí zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit jistinu a poplatek exekutorovi a je hotovo.

  Nejčastěji jde o dluhy na zdravotním pojištění, za koncesionářské poplatky, za jízdy načerno dopravním podnikům nebo například za obecní nájem. Díky milostivému létu je možné se zbavit dluhů i u energetických společností, jakými jsou například ČEZ nebo Pražská plynárenská.

  Více informací:

  https://milostive-leto.eu/

  https://www.exekuceinfo.cz/milostiveleto

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/milostive-leto-178282

Stránky