Svoz komunálního odpadu a tříděného plastového odpadu v pytlích

Svoz komunálního odpadu(popelnice) v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat jednou za 14 dnů - každý lichý týden ve středu - viz svozový kalendář - více na..

Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat v daných termínech(1 x za 4 týdny) v pátek, první svoz proběhne v pátek 3. 2. 2023. Termíny uvedeny - viz svozový kalendář - více na..

Informace k odpadovému hospodářství budou postupně doplňovány a aktualizovány v nové složce odpadové hospodářství.