Ocenění obce

 • V soutěži Vesnice roku 2018 v Královéhradeckém kraji jsme získali cenu Spolku pro obnovu venkova za volnočasové aktivity občanů - 25 000,- Kč
   
 • V soutěži Vesnice roku 2017 v Královéhradeckém kraji jsme získali cenu Spolku pro obnovu venkova za koncepční rozvoj obce - 5 000,- Kč
   
 • V říjnu 2009 se naše obec umístila na třetím místě v soutěži Zelená stuha. Celostátní soutěž navazuje na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 20. října v Senátu ČR. Článek ze Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova 10/2009
   
 • V srpnu 2009 obec Librantice získala v soutěži Vesnice roku 2009 zelenou stuhu Královéhradeckého kraje za péči o zeleň a životní prostředí. Předávání ocenění proběhlo 22. 8. 2009 ve vítězné obci Žernov. Výsledky soutěže Vesnice roku 2009 v Královéhradeckém kraji
 • V roce 1996 získaly Librantice Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku v rámci regionu Hradec Králové