Obecní symboly

Dne 25. dubna 2018 bylo schváleno usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu udělení znaku a vlajky obce.

Znak obce: V modrém štítě kosmé stříbrné břevno se vztyčeným modrým mečem provázené nahoře třemi kotouči, dole kosmo vztyčeným perem, vše zlaté.

Vysvětlení znaku obce:
Modrý štít logicky evokuje zdejší zaniklé i současné rybníky v katastru, neboť modrá je tradiční barvou vody. Heroldská figura stříbrného kosmého břevna (tj. bílého diagonálního pruhu) vychází z rodového erbu Kroměšínů z Březovic, kterým Librantice patřily v době první písemné zprávy o obci (prodeje z roku 1496). Obecná figura modrého meče vyjadřuje název obce Librantice, pocházející ze staroněmeckého „Lütbrant“ ve významu malý („lütt“) meč („brant“). Jedná se tak o přenesené tzv. heraldické mluvící znamení  ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen = jméno znamení“. Obecná figura zlatého (tj. žlutého) pera pak byla převzata z klenotu tří per na přilbě erbu zmíněného šlechtického rodu, jak ukazuje historická pečeť. Obecné figury tří zlatých (čili žlutých) kotoučů symbolizují mince, neboť podél území obce procházela stará obchodní stezka a počet tří kotoučů (tj. mincí), připomíná tři vsi, Libníkovice, Divec a Svinary, které kdysi spadaly pod librantickou rychtu.

„Jindřich Kroměšín z Březovic (jeho pečeť z roku 1438 s břevnem ve štítě a klenotem tří per, jak vidíme i ve znaku obce)“

Více informací o našem znaku a vlajce naleznete na: http://www.heraldickamista.cz/kralovehradecky/obec-librantice/