Beseda o nové stavbě Librantického mlýna ve skanzenu Krňovice

Obecní úřad Librantice Vás srdečně zve na besedu o nové stavbě Librantického větrného mlýna ve skanzenu Krňovice

v sobotu 18. února 2023 v 17 hodin

v Hospůdce Na Hřišti.

Povídání proběhne se staviteli ze skanzenu a součástí bude promítání fotografií.

 

Poplatek za popelnici - úhrada

Poplatek za odpad - popelnici je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 600,-Kč/osobu/rok. Je splatný jednorázově od 3.2. do 31.3. příslušného kalendářního roku. Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost. Další informace

 

 

Poplatek ze psů - úhrada

Poplatek ze psů je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek ze psa. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě Librantice v úředních hodinách. Splatnost poplatku je do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč.