Kotlíkové dotace

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že Královehradecký kraj zahájil příjem žádostí o finanční podporu na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3. nebo vyšší emisní třídu, pro které od 1. září 2024 vstupuje v platnost zákaz jejich provozu. 

Vlastníci určených typů nemovitostí tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2024 ve 12 hodin.  

Finanční podpora se vztahuje na pořízení tepleného čerpadla (s maximální výši dotace 180 000 Kč) nebo kotle na biomasu (s maximální výši dotace 130 000 Kč).

Zájezd na muzikál "TRÓJA" 17. 11. 2024

OÚ pořádá zájezd na muzikál "TRÓJA"

v neděli 17. 11. 2024 od 15 hodin do  Divadla Broadway Praha.

Cena jedné vstupenky je 500,-Kč.

Autobus zajistí obec Librantice.

Odjezd v 9:50 hodin - od HNG (horní konec obce), v 10 hodin od školy, následně zastávka na dolním konci obce.

Plánovaný příjezd do Prahy cca v 13 hodin. Do začátku představení bude volný program . Konec představení cca v 18 hodin, poté odjezd zpět do Librantic.

Již nyní je možné rezervovat vstupenky u Martiny Tkáčíkové, Librantice 165, kontaktujte prosím po 15 hodině na tel. 775 052 363.

Upozornění - svoz směsného odpadu od 1. 5. 2024

Upozorňujeme občany, že firma zajišťující svoz směsného odpadu bude od 1. 5. 2024 při vývozu kontrolovat popelnice, zda mají nalepenou svozovou známku na rok 2024. V případě, že nebude popelnice označena, nebude vyvezena.

Platba za odpady byla splatná do 31. 3. 2024. Zapomenutou platbu -  je možné zaplatit na účet obce (upřednostňujeme) č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.  Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost.

Odpad s obsahem azbestu - informace k likvidaci

OÚ oznamuje občanům, že od 19.4.2024 je pro drobné původce ukončen příjem odpadu s obsahem azbestu (eternit) na skládce v Křovicích. Jedná se o dodávky, které by si chtěli občané dovézt na skládku sami např. na přívěsném vozíku. 

Výše uvedený odpad je možné zavézt na skládku EKOLA České Libchavy nebo SHL Kryblice u Trutnova.