Oznámení OÚ

 • Hospůdka Na Hřišti - výdejní okénko

  Tento čtvrtek a pátek bude v hospůdce Na Hřišti vždy od 16hodin otevřeno výdejní okénko. Po oba dva dny se můžete těšit na hamburgery a hranolky, v pátek také na klobásu na grilu a párek v rohlíku. V pátek také proběhne na hřišti jarní pálení ohně cca od 19hodin.

 • 13. veřejné zasedání 29. 04. 2021

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  13. veřejné zasedání

  které se koná ve čtvrtek 29. 04. 2021 od 19.00 hodin

  v pergole u místní hospůdky Na hřišti

  Za přísných hygienických opatření. Respirátory, rozestupy.

  Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení z 12. veřejného zasedání.
  2. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene VAK, pozemky p.č. 1299/85, 1299/172 a 1783/2 – lokalita Na Vršku. Kupní smlouva. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků.
  3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN lokalita „Fryntova louka“. Smlouva č. IV-12-2019406/VB/1.
  4. Projednání smlouva budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemku 31/4 – elektrika nn k pozemku 1758/3. Smlouva č. IV.-12-202021630/VB/01
  5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. . 1299/99 a 1424 – pro RD čp. 3.
  6. Projednání dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen.
  7. Projednání   žádosti o finanční podporu MAS NAD ORLICÍ..
  8. Projednání  žádosti o finanční podporu Linky bezpečí.
  9. Projednání nákupu pozemku p.č. 1753/5 a p.č. 464/40. Darovací smlouva na pozemek p.č. 464/39.
  10.  Projednání příspěvku na zkolaudovaný septik ve výši 10 000,- na jednu bytovou jednotku a ve výši 5 000,- Kč na další bytovou jednotku.
  11.  Projednání jmenování delegáta na valnou hromadu společnosti VaK Hradec Králové dne 02. 06. 2021.
  12. Projednání vypsáni výběrového řízení na III. část „Úpravy Librantického potoka“.
  13. Projednání poplatků při konání svateb.
  14. Na vědomí :   rozpočtová úprava č. 1, darovací smlouva pro ZŠ a MŠ, ukončení veřejné sbírky
  15. Různé a dizkuse.
 • Probíhá sčítání lidu, domů a bytů 2021

  Právě probíhá sčítání lidu, domů a bytů 2021.
  Pokud jste ještě neprovedli sčítání máte následující možnosti:

  Sčítání online  27. 3. – 11. 5.
  Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

  Sčítání pomocí listinného formuláře  17. 4. – 11. 5.
  Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

  Bližší info na www.scitani.cz/ nebo v přiložených letácích.

 • Sčítání lidu, domů a bytů 2021

  Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4.2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

  Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

  Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

  Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021 na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

  Z hygienických důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty.

  Další informace v přiloženém souboru.

  PřílohaVelikost
  PDF icon Oznámení českého stat.úřadu.pdf452.09 KB
 • Posun termínu veřejného zasedání obce

  Vzhledem ke zpřísněným vládním opatřením bude předběžně plánované březnové veřejné zasedání uskutečněno po rozvolnění aktuálních opatření. O termínu budeme informovat.

  OU Librantice

 • Hranice katastru obce Librantice

  Dle vládního nařízení mohou občané od 1. do 21. 3  2021 vyrazit ven na procházku či za individuálním sportem pouze v rámci katastru obce, kde mají trvalý pobyt. Kde jsou hranice katastru obce Librantice naleznete na obrázku a nebo podrobněji zde:  Katastr obce Librantice

 • Poplatek za psa 2021

  Poplatek za psa za rok 2021 zůstává stejný jako vloni, tj. 50 kč,-

  I poplatek ze psa je možné zaplatit na účet 1080810349/0800 s udáním Vašeho čísla popisného jako variabilní symbol.

Stránky