Oznámení OÚ

 • Poplatek za popelnici - úhrada

  Poplatek za odpad - popelnici je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí 600,-Kč/osobu/rok. Je splatný jednorázově od 3.2. do 31.3. příslušného kalendářního roku. Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost.

  Platbu proveďte až po 3.2.2023, děkujeme.

  Další informace

   

   

 • Poplatek ze psů - úhrada

  Poplatek ze psů je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek ze psa. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě Librantice v úředních hodinách. Splatnost poplatku je do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč.

   

 • Svoz komunálního odpadu a tříděného plastového odpadu v pytlích

  Svoz komunálního odpadu(popelnice) v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat jednou za 14 dnů - každý lichý týden ve středu - viz svozový kalendář - více na..

  Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat v daných termínech(1 x za 4 týdny) v pátek, první svoz proběhne v pátek 3. 2. 2023. Termíny uvedeny - viz svozový kalendář - více na..

  Informace k odpadovému hospodářství budou postupně doplňovány a aktualizovány v nové složce odpadové hospodářství.

 • Svoz komunálního odpadu 2023

  Poplatek za odpad - popelnici.

  Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na 2.veřejném zasedání navýšení poplatku pro občany na 600,-Kč/osobu/rok vzhledem ke zvýšení služeb firmy Marius Pedersen, která zajišťuje svoz a odstraňování komunálního odpadu v obci. Poplatek upravuje vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

  Zastupitelstvo obce se obrací s prosbou na občany, aby i přes navýšení ceny dále třídili odpad. Na základě celkově odvezeného komunálního odpadu se stanovuje cena pro další kalendářní rok. Za vytříděný odpad obec dostává zpět finanční částku ze stanoveného ceníku za tříděný odpad. 

  Poplatníkem je:

  -fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu

  -vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  Poplatník má ohlašovací povinnost správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti.

 • Velkoobjemový kontejner - termíny leden - únor 2023

  Odkládání odpadů je možné pouze v určené termíny s dohledem pracovníka OÚ. Prostor je monitorován kamerovým systémem a mimo níže uvedené termíny uzamčen.

   

   

   

  Termíny leden - únor 2023:

  čtvrtek 12. 1. 2023   16 - 18 hodin

  čtvrtek 26. 1. 2023   16 - 18 hodin

  sobota 4. 2. 2023       8 - 10 hodin

  čtvrtek 9. 2. 2023     16 - 18 hodin

  čtvrtek 23. 2. 2023   16 - 18 hodin 

  Další termíny budou upřesněny, umístěny na stránkách obce a vyvěšeny na oplocení prostoru. 

   

   

 • Změna otevírací doby obchodu 16.1. - 16.2.

  Změna otevírací doby obchodu 16.1. - 16.2. 2023:

  pondělí - pátek        7.00  -  12.00      14.00  -  17.30

  sobota                     8.00  -  12.00

  neděle                     zavřeno

   

  V záložce obec→služby→služby pro občany→samoobsluha→otevírací doba - aktualizována otevírací doba.

Stránky