Poplatek za psa 2021

Poplatek za psa za rok 2021 zůstává stejný jako vloni, tj. 50 kč,-

I poplatek ze psa je možné zaplatit na účet 1080810349/0800 s udáním Vašeho čísla popisného jako variabilní symbol.

Vánoční přání

Zastupitelstvo obce Librantice Vám přeje krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2021!                                                                        

12. veřejné zasedání - 9.12.2020

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

12. veřejné zasedání

které se koná ve středu 9. 12. 2020 od 19.00 hodin

v místní hospůdce Na hřišti

Za přísných hygienických opatření: Roušky, rozestupy, kapacita hospůdky 50% tj. 50 občanů,

u jednoho stolu 4 sedící !!

Na programu: