Nejstarší občan obce Librantice

Jsou to už dva roky, kdy paní VĚRA CHMELÍKOVÁ, oslavila kulaté 90. narozeniny. Jako když mávne proutkem a letos v pátek 31. července, jsme se s ní opět sešli, abychom jí pogratulovali k jejím 92. narozeninám. Nohy sice neslouží, jak by měly, ale paní Chmelíková si uchovává nejen úsměv ve tváři, ale také zájem o současné dění, děti, vnoučata a pravnoučata. O recept na dlouhověkost jsme si neřekli, jen jsme mohli tiše závidět tu paměť. Nejen že vypráví, co bylo třeba před 60ti lety, ale také to, co měla minulý den k obědu. A to nám mladším, buďme si upřímní, dělá mnohdy potíže :-) Paní Věra Chmelíková je nejstarší občankou naší obce a v pátek s ní oslavila svoje kulaté výročí, 70 let, také její dcera paní Věra Vachková.

Rozvoj kulturně-sportovního areálu v Libranticích

Jeden z aktuálních bodů zastupitelstva obce Librantice je další rozvoj kulturně-sportovního areálu, který se nachází za místní základní školou a je zde soustředěno kulturní a sportovní dění v obci. V areálu se nachází hospoda se sálem pro 100 lidí, dva antukové kurty (tenis, volejbal, nohejbal), fotbalové hřiště a dětské hřiště.

V minulém roce byla k budově hospody dostavěna pergola pro sezení cca 80 lidí. Do pergoly byly začátkem tohoto léta nainstalovány nové stoly k sezení a pergola byla doplněna o dřevěné boční zástěny ve spodní části.

Koncem zimy byla ve spodní části areálu odstraněna bývalá stavební buňka – ta již několik let nesloužila a uvolnila tak prostor zeleni, která v tomto prostoru bude vysazena.

Náhradní termín na muzikál "Kat Mydlář"

Divadlo Brodway nabízí náhradní termín na muzikál „Kat Mydlář“

Představení se koná 21.11.2020 od 18:00 hodin v divadle Brodway. Zájemci hlaste se na t. č.775052363 u paní Martiny Tkáčíkové. Cena vstupenky je 250,-Kč.  Odjezd autobusu bude ve 14:30 od autobusových zastávek. Podle počtu zájemců se bude objednávat autobus, proto si lístky objednávejte nejpozději do 10. 10. 2020

Týden dobrých skutků - 22., 25. a 29. 6. 2020

Ve dnech 22., 25. a 29. 6. se u nás v Libranticích konala charitativní akce se známými osobnostmi a výtěžek z této akce byl použit pro DD Nechanice, DD Sedloňov a pro postižené děti v Hronově.
Po tři večery jsme v „Hospůdce Na Hřišti“ mohli besedovat s těmi, které známe z televizní obrazovky, z filmů, nebo z divadla. ...