Oznámení OÚ

 • Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Librantic

  Obecní úřad Librantice informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Librantice, které se koná 17. října 2022 od 18.00 hodin v místní Hospůdce Na Hřišti.

  Program:
  1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2) Schválení programu.
  3) Volba starosty a místostarosty
  a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
  b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  c) volba starosty
  d) volba místostarosty
  4) Zřízení finančního , kontrolního, stavebního a kulturního výboru
  a) určení počtu členů finančního, kontrolního, stavebního a kulturního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba předsedy stavebního výboru
  e) volba předsedy kulturního výboru
  f) volba členů finančního výboru
  g) volba členů kontrolního výboru
  h) volba členů stavebního výboru
  i) volba členů kulturního výboru
  5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  6) Diskuse.
  Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib

  PřílohaVelikost
  Microsoft Office document icon ustavující+zasedání+2022.doc30 KB
 • Svoz nebezpečného odpadu 15.10.

  Oznamujeme občanům, že firma Marius Pedersen provede v naší obci

  svoz nebezpečného odpadu

  a dalšího odpadu jako jsou elektrospotřebiče, akumulátory, pneumatiky apod. viz přiložený seznam. Vše pro občany zdarma.  

  sobota 15. října 2022

  u bývalého Belisu 10:05 - 10:25 hod
  u obchodu10:30 - 10:50 hod
  u obecního úřadu 10:55 - 11:15 hod.

   

  PřílohaVelikost
  PDF icon nebezpečný odpad.pdf724 KB
 • 21. veřejné zasedání 15. 9. 2022 od 19h

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na
  21. veřejné zasedání
  které se koná ve čtvrtek 15. 09. 2022 od 19.00 hodin
  v místní hospůdce Na hřišti

  Na programu:
  1. Kontrola plnění usnesení z 20. veřejného zasedání.
  2. Projednání kupní smlouvy na pozemek p.č. 885.
  3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p.č. 1745, ……., úplatná, č. IV-12-202220/VB/1.
  4. Projednání smluv : nová nájemní smlouva obchod, smlouva o zpracování žádosti o dotace na MŠ a veřejné osvětlení,
  5. Projednání směny pozemků u čp. 30.
  6. Projednání Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - oprava.
  7. Projednání uzavření smlouvy na akci II. etapy Librantického potoka III. část.
  8. Projednání poskytnutí finančního daru Hospic Červený Kostelec.
  9. Různé : rozpočtová změna č. 3,  17.9. den určený k oddávání

  PřílohaVelikost
  PDF icon 21. veřejné zasedání.pdf141.66 KB
 • Třídění plastového odpadu

  V poslední době se stále častěji vyskytují ve tříděném plastovém odpadu v Libranticích nežádoucí příměsi. Níže informace co nepatří do plastového odpadu.

  DO NÁDOB NA PLASTY PATŘÍ:
  - fólie, igelitové sáčky, plastové tašky
  - sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů
  - nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků
  - balící fólie od spotřebního zboží
  - obaly od CD disků a další výrobky z plastů

  DO NÁDOB NA PLASTY NEPATŘÍ A NESMÍ BÝT VKLÁDÁNY TYTO ODPADY:
  - Podlahové krytiny (linoleum, všechny druhy koberců, autokoberečky)
  - Všechny druhy obuvi včetně gumáků
  - Plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky
  - Gumové/nafukovací hračky
  - Plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů
  - Zahradní hadice
  - Plastové blistry (platíčka od léků) obsahují alobal
  - BATERIE všeho druhu
  - Silně znečištěné plasty

  Odkaz na web jaktridit.cz

 • 20. veřejné zasedání 28. 6. 2022 od 19h

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  20. veřejné zasedání

  které se koná v úterý 28. 06. 2022 od 19.00 hodin

  v  místní hospůdce Na hřišti

  Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení z 19. veřejného zasedání.
  2. Projednání účetní závěrky za rok 2021.
  3. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2021.
  4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – kabelové vedení nn – most č. 1, most č. 2 a most č. 3.
  5. Projednání Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb.
  6. Projednání žádosti na odkoupení části pozemků p.č. 1299/60.
  7. Projednání vypsání výběrového řízení na stavbu 2. etapy Librantického potoka III. část.
  8. Různé : finanční příspěvek pro Dětský domov Nechanice 
   informace volby do zastupitelstva obcí
   kulturní akce
 • Dovolená - ordinace Dr. Oberreiter Černilov

  Od  28.6. – 8. 7. 2022 ordinace z důvodu letní dovolené zavřena.

  Naléhavé případy ošetří dr. Lacina ve svých dopoledních ordinačních hodinách. (Třída Karla IV. 468, Hradec Králové)

  Poté EMERGENCY FN HK.

Stránky