Umístění velkoobjemového kontejneru

Velkoobjemový kontejner byl umístěn do prostoru za OÚ. Prostor je monitorován kamerovým systémem a uzamčen. Odkládání odpadů je možné pouze v určené termíny s dohledem pracovníka OÚ.

Termíny do konce roku 2022:

čtvrtek 22. 12. 2022   16 - 18 hodin

čtvrtek 29. 12. 2022   16 - 18 hodin

Od ledna pravidelně 1. sobotu v měsíci  od  8 do 10 hodin a  1 x za 14 dnů ve čtvrtek  od 16 do 18 hodin. První lednový termín sobota 7. 1. 2023. Kalendář bude umístěn na stránkách obce a vyvěšen na oplocení prostoru. 

Třídění objemného odpadu

Odpad, který nejde vytřídit nebo se nevejde do popelnice, se ukládá do velkoobjemového kontejneru. Jedná se např. o nábytek, velký polystyrén, koberce apod., u tohoto druhu odpadu se snažte dle možností zmenšit objem.   Do kontejneru nepatří sklo, železo, plast, papír, kovy, televizory, počítače, ledničky, myčky, pneumatiky, barvy a chemikálie, biologický a stavební odpad ani pytle s běžným odpadem.