11. veřejné zasedání

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na 11. veřejné zasedání které se koná ve čtvrtek 21. července 2016 od 20.00 hodin v hasičské zbrojnici. Více informací na úřední desce.

Svoz plastů

Ve středu 15. 6. 2016 proběhne v naší obci pravidelný svoz plastů.
Plasty uchystejte v úterý navečer na obvyklá svozová místa.

Od čtvrtka 16. 6. 2016 bude též u školy přistaven kontejner na sběr papíru.

Oslavy 520 let od první písemné zmínky

Obec Librantice Vás srdečně zve na oslavy 520 let od první písemné zmínky o obci. V sobotu  25. června 2016 od 13 hodin v areálu ZŠ.

Sběr starého železa

2. dubna 2016 v dopoledních hodinách provede SDH Librantice "Sběr starého železa".
Členové SDH prosí občany, aby dávali železe před dům až v sobotu ráno, z důvodu odcizení.

9. veřejné zasedání

9. veřejné zasedání obecního zastupitelstva 25. února 2016 od 20 hodin v hasičské zbrojnici.

Tříkrálová sbírka 2016

V sobotu 9. ledna proběhla v Libranticích tradiční Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu Hradec Králové. Její výtěžek bude použit na provoz a vybavení Střediska rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s postiženými dětmi a na domácí hospicovou péči, která pomáhá umírajícím a jejich blízkým v domácím prostředí. Další prostředky budou použity na Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu.

Štědří dárci vložili do pokladniček čtyř skupinek koledníků a jejich doprovodu 21 981,-- Kč. Velký dík patří všem, kteří se do sbírky zapojili: dětem za jejich nadšené zpívání a koledování, dospělým za jejich do doprovod a hlavně Vám, kteří jste je tak štědře obdarovali.

Stránky