Stalo se

 • Tříkrálová sbírka 2023

  Za téměř jarního počasí vyrazilo 7. ledna pět skupinek koledníků přát obyvatelům Librantic vše dobré do nového roku. Připojili se tak k celostátní sbírce Charity ČR. Do svých pokladniček vybraly 45.266,-Kč. Upřímně děkujeme králům, jejich doprovodu a všem kteří přispěli na dobré dílo Charity ČR. Oblastní charita Hradec Králové má před sebou velký úkol - výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách, na kterou půjde 50% výtěžku letošní sbírky. Ať toto zařízení může brzo sloužit všem, kteří ho potřebují.

  Milada Bortlíková

 • Silvestrovské bruslení

  V sobotu 31. 12. 2022 byl zajištěn zimní stadion v Hradci Králové pro tradiční silvestrovské bruslení. Účast byla hojná jako vždy. Dospělí i děti si přijeli zasportovat po vánočních svátcích a před oslavou posledního dne roku 2022.

   

    

 • Zpívání u stromečku

  V úterý 20. 12. 2022 se sešli občané v místní Hospůdce Na Hřišti, aby si zazpívali vánoční koledy a dopřáli si příjemné vánoční atmosféry v kruhu přátel. Hudební doprovod zajistili muzikanti nejen z Librantic. Pěvecký sbor doprovázel nadšeně zpěvem celý sál a děti se nebránily tanečním kreacím. Podávala se tradičně rybí polévka a punč od paní Aleny Hladíkové. Hostinský Ondřej Pavelka připravil pečenou kýtu, klobásu a domácí svařák. Všem patří velké poděkování.

 • Vítání občánků

  V neděli 11. 12. 2022 v Hospůdce Na Hřišti přivítal pan Jaroslav Volenec starosta obce Librantice  nové občánky. Všem věnoval domovské listy a dárky, maminkám květiny. Slavnostní chvíle byla zakončena přípitkem. Pro rodiny malých ratolestí bylo připraveno občerstvení.

  Všem přejeme spoustu radosti, lásky a hlavně hodně zdraví.

 • Mikuláš a čerti v Libranticích

  V pondělí 5.12. 2022 projížděl naší obcí ozdobený kočár s koňmi, který vezl Mikuláše a anděla za doprovodu čertů. Průvod děti vyhlížely u cesty, kde jim Mikuláš s andělem naděloval dobroty. Poděkování za účast patří panu Jiřímu Hladíkovi a místní skupině mladých lidí, kteří pomohli akci zrealizovat.

 • Výstava betlémů a adventní prodeje

  O víkendu 3. a 4. 12. 2022 v Základní škole Librantice byla připravena výstava betlémů jejíž součástí dne 3. 12. 2022 byly adventní prodeje.

  Při této příležitosti bylo díky hojné návštěvnosti místních občanů, ale i občanů z okolních vesnic vybráno dobrovolné vstupné ve výši 6.070,-Kč. Tato částka byla odeslána na účet nadačního fondu BETLÉM NENAROZENÝM.

 • Výlet do pivovaru Agent

  V sobotu 26.11. 2022 se uskutečnil zájezd do pivovaru AGENT v Olešnici v Orlických horách. Plný autobus výletníků obsadil místní restauraci, kde se jedlo, pilo, hodovalo. V průběhu odpoledne  si jednotlivé skupinky prohlédly pivovar s výkladem a ochutnávkou.

  Byl to příjemně prožitý den s kamarády a přáteli.

 • Sraz a vyjížďka librantických motorkářů

  V neděli 31.7. se uskutečnil historicky první sraz librantických motorkářů. Od 9:30 bylo na hřišti k vidění více jak 20 "librantických" strojů různého stáří, stylů a velikostí, to vše na jednom místě. V 10h se pak uskutečnila spanilá jízda po Libranticích a poté se motorkáři vydali na společnou vyjížďku. Většina dojela až do Stolových hor v Polsku, starší typy strojů jeli vzdálenost podle svých možností. Věříme že tato akce se i v budoucnu zopakuje vznikne tak nová librantická tradice.

 • Slet čarodějů a čarodějnic 30.4.

  Dne 30.4. se v naší obci uskutečnil tradiční slet čarodějů a čarodějnic.

  Za velké účasti dětí , rodičů, babiček , dědečků a přátel z naší vesnice i okolí se pálil velký oheň, děti si vyzkoušely své schopnosti a dovednosti na stanovištích a nechybělo opékání párků.

  Radost udělali i poníci, kteří vytrvale vozili děti na svém hřbetu až do večerních hodin.
  Bohaté občerstvení bylo zajištěno v místní Hospůdce Na Hřišti.

Stránky