Fórum

Příspěvky

Vážení spoluobčané, voliči i kandidáti do OZ Librantic pro nadcházející volby 5. a 6. 10. 2018.
Dne 29.9.2018 od 19.00 hodin se v Hospůdce na hřišti uskuteční debata -představení kandidátů/kandidátek do našeho obecního zastupitelstva, kteří projeví zájem se tímto způsobem prezentovat. Kromě představení se navzájem by mělo dojít i na přednesení představ každého kandidujícího o případném působení v obecním zastupitelstvu obce.
Protože neznám osobně všechny kandidující, posílám zároveň i dopis s pozvánkou na zmocněnce všech kandidujících subjektů. Věřím, že debata bude přínosná a těším se na hojnou účast.

Dnes 23.8.2018 proběhl na stavbě "Úprava Librantického potoka II. část" kontrolní den za přítomnosti projektanta ing. Zd. Pilaře a Aleny Hladíkové, Jaroslava Volence, Tomáše Lukáška  a Michala Sčebela. Byly zjištěny nesrovnalosti s projektovou dokumentací a na základě tohoto zjištění je vyvoláno jednání se zhotovitelem. Alena Hladíková

Otevřený dopis zastupitelstvu obce Librantice:
Rád bych tímto způsobem upozornil na fakt, že právě probíhající práce na úpravě Librantického potoka II. část jsou v hrubém rozporu s projektovou dokumentací. Bylo by dobré si uvědomit , že jste ze zákona povinni hájit zájmy obce a veřejné finance, což zdá se dlouhodobě nečiníte . Předpokládám, že projektová dokumentace stála nemalé peníze a proto je zarážející, že se jí zjevně nikdo neřídí. Měli by jste vysvětlit, proč koryto potoka ani na metru neodpovídá rozměrům, které jsou dány projektem . Proč, když má mít dno potoka šíří 1 metr má 80 centimetrů v celé délce. Proč, když má být ve výšce 1,2 m potok široký 4,6 metrů má šířku v některých místech jen 2 metry, maximálně 3,5 metru. Vysvětlete, proč když má být skladba potoka nebo také tloušťka dna 45 cm ( tj. 15 cm zhutněný štěrk, 10 cm betonové lože a 20 cm dlažba do beton. lože) má skutečná tloušťka dna prováděna firmou Stavoka pouze 10-20 cm a je tam tedy pouze dlažba a velmi slabá vrstva betonu.... ....štěrk a beton nikde. Na mnoha místech je kámen položen na dno i boky přímo do hlíny !!! Ta skladba není ani poloviční. Pouhým pohledem je také vidět , že koryto potoka je dlážděno 30 metrů po proudu do kopce s převýšením cca 20 cm,pak zhruba 10 m z kopce a poté znova do kopce. To bude mít za následek zanášení a zarůstání. Voda, která neodtéká je v okolí nepříjemně cítit. Nevím jestli si to uvědomujete, ale situace je velmi vážná a každým dnem vzniká obrovská finanční škoda!!!Také bych rád upozornil, že potok je přeci projektován, aby v budoucnu dokázal čelit povodním. Faktem je , že takto provedené koryto pojme pouze 50-70 % vody, na které je spočítáno a z tohoto důvodu budou všichni v dosahu potoka v budoucnu v ohrožení daleko dříve. Nerozumím také tomu, že začínáte řešit, co se vzrostlými jasany, které jsou v korytu potoka až po započetí práci, přestože smlouvu má firma podepsanou skoro rok a termín začal někdy před třičtvrtě rokem. Vyzývám tímto zastupitelstvo k okamžitému zastavení prací a řešení situace!!!Obec musí trvat na tom, aby dílo mělo parametry dle zadání a projektové dokumentace a v souladu s cenovou nabídkou. Dále si myslím, že by zastupitelstvo mělo informovat , jak probíhají kontrolní dny a kdo je za obec Librantice zodpovědný za dohled nad stavbou. Žádám tímto také, aby byla obratem zveřejněna smlouva o dílo, projektová dokumentace a stavební deník, případně, aby bylo umožněno do těchto dokumentů nahlédnout na obecním úřadě. Závěrem bych si dovolil říci, že jsem z postupu a hlavně nekvality prováděných prácí velmi zklamaný . V minulosti jste byli veřejně upozorněni na skutečnost, že už I. část úpravy Librantického potoka byla provedena neodborně, nekvalitně, kde profil a řez potoka neodpovídá ani vzdáleně projektové dokumentaci a výkazu výměr, čímž jste způsobili obci Librantice obrovskou finanční škodu v minulosti, ale i v budoucnosti. Potok dělala firma bez odborné kvalifikace a živnostenského oprávnění, což se právě projevilo. Koryto je úzké, břehy strmé tak, že hlína padá dolů a potok zarůstá(koryto pojme o třetinu méně vody než by mělo) Obec nyní na vlastní náklady koryto čistila a upravovala břehy, což je důsledek špatně provedené práce a převzetí díla jako takového . Ze stejného důvodu čeká obec v budoucnu nemalá finanční zátěž s údržbou, pokud nebudou práce provedeny tak, jak mají být dle projektu. Je evidentní, že firma Stavoka si najímá pracovníky, kteří podobnou práci nikdy neviděli a nikdo kvalifikovaný na ně ani nedohlíží, protože to působí, že vše dělají tzv. od oka.......
S pozdravem Radek Pavlát

Děkuji všem, kteří se mi ozvali a podpořili moji účast v nadcházejících obecních volbách.
Jako další krok bych rád inicioval představení se všech uchazečů o práci v Obecním zastupitelstvu.
Věřím, že na formě a způsobu představení se voličům se s kandidáty společně domluvíme, obsah dodá samozřejmě každý svůj :-).

Vážení spoluobčané, sousedky, sousedé.
Dovolte mi, abych se po čtyřech letech opět ucházel o Vaši přízeň v nadcházejících volbách do Obecního zastupitelstva Librantic. Jsem librantický patriot a pokud se mi dostane Vaší podpory a okolnosti mi to dovolí, rád bych se další volební období zabýval především smysluplným a udržitelným rozvojem obce s respektem k tradicím a svobodnému a slušnému soužití všech obyvatel. Nadcházejícím stěžejním úkolem nového zastupitelstva bude jistě i tvorba nového územního plánu.
Rád bych také navázal na vše dobré, co bylo započato v předcházejících obdobích.
Pokud se domníváte, že bych se mohl letos na podzim opět ucházet o Vaše hlasy, zastavte se prosím u mě doma nebo v práci (také doma - v č.p. 52 za školkou, vchod z boku do patra po ocelových schodech). Věřím, že Vám nevadí, že jsem letos zvolil opět tuto formu Vašeho oslovení. Nedělám to v žádném případě z lenosti, ani z nějaké povýšenosti.
Věřte, že podpora, Vámi tímto způsobem svobodně vyjádřená, pro mne znamená hodně a teprve na jejím základě se budu dále rozhodovat.
Vaši případnou podporu je třeba stvrdit podpisem na podpisový arch/petici (minimální počet petantů je 25). Postačí také, pokud mi zavoláte nebo napíšete na níže uvedený telefon nebo e-mail, domluvíme se a zastavím se já u Vás. Ve středu večer bývám pravidelně v Hospůdce na hřišti a petici budu mít sebou.
Pro doplnění k mé osobě: Jsem OSVČ od roku 1990, zároveň jsem i zaměstnavatelem. Nejsem členem žádné strany, nejblíže mi je hnutí STAN (registrovaný příznivce). Ctím svobodu jednotlivce a jsem zastáncem dodržování schválených i nepsaných pravidel v zájmu celku.
Pokud se sami kandidovat ostýcháte, potřebujete poradit jak na to, jsem připraven Vám pomoci. Rád podpořím každého nového kandidáta s vlastním názorem a chutí do veřejné práce.
Času mnoho nezbývá, potvrzené dokumenty je třeba podat do konce července.
Volejte, mailujte… Děkuji.
Vladimír Koutník, Librantice 52, tel.: 777100322, e-mail: vlakoutnik@volny.cz

Hezký den přeji,
nemohu jinak a musím reagovat na "upozornění občanů, aby si sekání trávy nenechávali na neděli", které bylo rozesláno e-mailem, zřejmě na něčí upozornění.
Přidal bych k tomuto upozornění ještě:
2. nenechávat na neděli štěkání psů
3. nenechávat na neděli kokrhání kohoutů
4. nenechávat na neděli kvákání žabek
a proto navrhuji:
1. v neděli ráno odevzdá každý, kdo vlastní sekačku (když jich má více tak všechny), na obecní úřad
2. na neděli umístí všechny své psy do psího hotelu
3. kohouty všechny utratit
4. žabky zahubit

PS.: To už by nám mohlo vadit úplně všechno... A co ti, kteří pracují i v sobotu a na směny?
Jiří Kubec, Librantice 104

Jirko, Alena pouze žádala (to nebylo nařízení) občany o odložení na jiný den. Určitě si dovedeš představit, že může někomu v neděli kravál i vadit. Za sebe bych prosbu rozšířil ještě o motorové řetězové pily a cirkulárky. Jsou ale určitě případy, kdy to jindy nejde, např. při stavbě domu. Obecně - nedělní klid je myslím věc normální. Na druhou stranu - kdo je i v neděli ochoten vlastní sekačkou posekat kus veřejného prostranství zaslouží poděkování.

Dobrý den,
jsme pár a sháníme tímto pronájem bytu/části domu od jara příštího roku na dobu přibližně 1 rok. Stavíme dům a potřebovali bychom bydlet co nejblíže. Je nám 38/28 let, oba pracující, nekonfliktní, slušní. V případě nutnosti nějakých úprav/menší rekonstrukce daného ubytování není problém s pomoci či s provedením. Taktéž v případě potřeby by nebyl problém pomoci s prací kolem domu. Cenu za pronájem respektujeme. Za jakékoliv nabídky či kontakty moc děkujeme. Mirek. Tel.: 732489007, email: sypec@seznam.cz.

Krásný den všem,

rádi bychom u Vás koupili stavební pozemek o velikosti 600 - 700m2. Jsme mladá, pracující, slušná a bezkonfliktní rodina. Pokud by někdo měl nějaký tip či přímo pozemek na prodej, prosím o kontaktování na: may25@seznam.cz nebo na 702 021 307. Moc děkujeme.

.

Hezký den,
sháníme pozemek v Libranticích, cca 1000 m2.
Prosíme volat nebo SMS na tel: 776 520 303 případně na e-mail: janischova.marketa@gmail.com
Za všechny nabídky velice děkujeme :)
Janischová

V pátek jsme obdrželi do schránky návrh znaku obce...doma na to koukáme a bohužel ani jeden návrh nám nepřijde vhodný (a nejen nám), nejvíce nás zarazil "žebřík" (nebo cosi...) - že to je lopatka větrného mlýnu, jsme se tedy dozvěděli z "vysvětlivek"... stejně je o návrhu již předem určitě rozhodnuto, ale v odkaze zasíláme náš návrh, kde bereme v potaz symbol větrného mlýna (i dle vysvětlivek, kde je uvedeno, že je větrný mlýn dodnes považován za "symbol" obce)
http://seograf.cz/znak_libr1.jpg

V závěru se omlouvám všem návštěvníkům Hospody Na hřišti, kdy jsme se s manželkou chovali hůře, jak nevychovaný děti někde na písku, jak píše pan Marek Dostál z Černilova, pochválený panem J. Bortlíkem starším, nedokázali jsme otevřít svá ústa jako zabedněnci a nikoho z Vás ani nepozdravili.... sice jsme s provozováním Hospody Na hřišti skončili, k vaší plné spokojenosti, přesto mi dovolte, abych tedy vás všechny, ke kterým jsme se chovali hrubě a nezdvořile, dodatečně pozdravil a za naše hrubé a nevychované jednání se dodatečně omluvil. Děkuji a ještě jednou se všem omlouvám.

Mám jeden dotaz, zřejmě na zastupitelstvo obce Librantice. Po oznámení ukončení naší činnosti v rámci provozu Hospody Na Hřišti bylo téměř neprodleně vše zveřejněno na internetových stránkách obce, což je v naprostém pořádku a já moc děkuji obci, že takto včas reagovala a informovala své občany. Ale nerozumím tomu, že stále nebylo zveřejněno na internetových stránkách obce ukončení provozu samoobsluhy a rovněž provozní doba je stále zveřejněna. Znamená to tedy, že samoobsluha je stále v provozu, mohu v ní neomezeně nakupovat, otevírací doba je platná a internetové stránky obce Librantice jsou aktuální? Takže v některých věcech je reakce obecního zastupitelstva správná a rychlá, v jiných jsou informace nepravdivé a zavádějící? Pokud jsem něco přehlédl, pak se zastupitelstvu obce omlouvám a pokusím se najít aktuální informace na internetových stránkách obce opětovně. S tím úzce souvisí i moje informace v předešlém příspěvku, kdy jsem nepostřehl ve vyhlášeném výběrovém řízení na provoz samoobsluhy - smíšeného zboží ohledně podmínek, výše nájmu, platbu energií apod.... ale zase jsem si zřejmě přečetl nepozorně podmínky výběrového řízení, takže chyba je na mé straně......

Jinak plně souhlasím s panem J. Bortlíkem starším a připojuji se:
Náš Marku! Dobrá práce!
Opomněl jsem v provozu hospody ještě uvést pokladnu EET a nezbytný internet, takže tak pro dalšího případného zájemce činím dodatečně.
Hezký den a ještě jednou děkuji všem za názory na provozování naší činnosti. Moc si všech vážím. Děkuji.

Dobrý den všem občanům obce Librantice.
Jak již všichni víte, ukončili jsme činnost provozování Hospody Na hřišti. Původně jsem se již k této problematice nechtěl vůbec vyjadřovat, ale dovolte mi pár slov na závěr. Nejdříve bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří byli s námi spokojeni (občanům Librantic, Černilova, Hradce Králové, Prahy, Ostravy a dalším). Jsem moc rád, že jste byli s našimi službami v běžném provozu spokojeni, zároveň při soukromých akcích - narozeniny, třídní srazy, maturity, promoce a další. Moc si Vaší přízně vážíme a Vaše spokojenost byla nejvyšším oceněním naší práce. Ještě jednou moc děkuji, velice si toho vážím. Vždyť jsme zažili společně mnoho krásných a příjemných chvil v Hospodě Na hřišti, na které dodnes moc rádi vzpomínáme. Bylo to s Vámi všemi moc krásné. Děkujeme. Na druhé straně se omlouvám všem, kteří s našimi službami nebyli spokojeni (Libor, Jarda, Michal a mnozí další, včetně pana Marka Dostála z Černilova). Na základě toho, že si právě velice vážíme Vašich názorů, jsme ukončili provozování Hospody Na hřišti a dali tak Vám všem možnost zúčastnit se nového výběrového řízení tak, abyste mohli prokázat své schopnosti a byli jste všichni spokojeni. Takže ještě jednou děkuji všem a Vám, kteří jste byli nespokojeni, děkuji, že jste to s námi 5 měsíců vydrželi. Teď všem přeji, zcela upřímně, abyste byli s novým nájemcem Hospody Na hřišti zcela spokojeni. Souhlasím s panem Dostálem, i já si nedokáži představit lepší řešení, než Hospodu U Pelikána.....tak snad to vyjde.....moc Vám to všem přeji....Jinak jsem připraven v případě zájmu doložit novému nájemci měsíční náklady na provoz restaurace (cca 25.000,-Kč měsíčně - nájem 5.000,-Kč, záloha na energie 7.000,-Kč, sociální a zdravotní pojištění cca 5.000,-Kč, televize poplatek - za 2 televize, rozhlas poplatek, OSA poplatek za 2 televize, rozhlas a všechny pořádané akce s hudbou, pojištění provozovny - vybavení, zásoby, odpovědnost vůči třetím osobám za způsobené škody, čistící a úklidové prostředky, dezinfekční prostředky, papírové ručníky, toaletní papír, tekuté mýdlo - to vše jsou nezbytné náklady), dále samozřejmě nádobí, příbory, ubrousky, sklo (sklenice na víno, nealko nápoje, kávu, zmrzlinové poháry atd.....), samozřejmě půllitry a podtácky jsou od pivovaru..... takže tolik pouze nutné věci k zahájení provozu restaurace.......jinak je třeba si uvědomit, že doposud není osvětlení služebního vchodu a osvětlení zahrádky.....to jsou fakta, se kterými musí nový provozovatel počítat.....takže to pouze na doplnění.....jinak mne docela zarazilo, že u vyhlášení výběrového řízení na obchod nebyl zveřejněn nájem ani další podmínky výběrového řízení......takže všem přeji, aby byli konečně spokojeni s provozem Hospody Na hřišti. My jsme splnili, co jsme slíbili - pokud s námi budete nespokojeni, činnost ukončíme. A to jsme dodrželi. Takže Vám všem přejeme mnoho spokojenosti s novým provozovatelem a ještě jednou za vše děkujeme, za pozitivní i kritické názory. Velice si toho vážíme.

Dobrý den Všem a hlavně občanům Librantic. Dnes jsem se dozvěděl že hospoda na hřišti pod vedením pana,paní Stodůlkových skončila. Je to pro nás asi všechny lepší když se neumějí Stodůlkovi chovat a myslejí si že vše dělali dobře. Vždy kdy sem tam byl v hospodě u Stodůlků asi 3krát tak jsme vždy čekaly. A chovají se oba jak nevychovaných dětí někde na písku. I naše dítě přeci ví že musí pozdravit a ty dva zabedněnci neumějí ani otevřít sva ústa. Je vidět jak se zachovaly tak je to špatně a hlavně šenkýřka plus Stodůlka.

Více mě je líto že ruší svou živnost pan Pelikán. Co se týče těch polévek a jidel tak mě bude smutno. Každý den sem si jí tam s kolegou dával. Panu Pelikánovi a jeho zamněstnancovi přeji hodně úspěchu v dalším nakročeni do další etapy.

Jinak vzkaz pro manželé a Ing Stodůlkových měli by jste si vzít s Pana Pelikána příklad jak se to má vše dělat s nadčením .....

A ještě můj postřeh Pana Pelikána si dokážu představit jako správného HOSPODSKÉHO který by to zvládal. Děkuji váš Marek.

Náš Marku!
Dobrá práce! :-(
Bortlík Jaroslav st.
Librantice

Dobrý den, pane Bortlíku omlouvám že jsem se nepodepsal jmenuji se Marek Dostál z Černilova. A občas sem zašel ke Stodůlkům na pivko s kamarádama ale musím uznat že nic moc. Rád jezdím na kole a tak pro nás byla vaše hospůdka příjemná. Ale nedá se nic dělat když to nikdo neumý. Dnes jsem jel autem k panu Peliķánovi pro pečivo a bohužel jsem se rozloučil.

PS: VŠEM JE TO JEN MŮJ NÁZOR. A JÁ SI STOJÍM ZA NÍM že pan Pelikán je pro Vás to nejlepší co jste tam měli. V obci Librantic. Vždy byl slušný vše nám splnil nikdy nebyl problém. A HOSPODSKÝ TO BY BYLA RADOST SE NA NĚJ KOUKAT. Vše by dělal pro obec. Byly jsme tam i na výročí obce minulý rok a ten jeho stánek neměl chybu. Pana Pelikána si vážím a cením si ho jako člověka který neni línej a něco tam dělal v obci. No uvidíme třeba si to obec rozmyslý a jednou až přijedu na kole s partou tak tam bude pan Pelikán a to bude pohlazení po srdci.

Přeji p. Bortlíkovi snad klidnou sobotu a naviděnou. Marek Dostál 46 let Černilov

Který Černilov jste měl konkrétně na mysli, panu Marku Dostále?

Jestli máte kousek cti v těle, tak se Všem omluvíte! Klidně i pod jiným jménem, když to jinak nejde!
:-(

Dobrý den, sháníme stavební pozemek v Libranticích a okolí. Cca 500 - 1000 m2, cena do 800 000 Kč. Případně i dům, ale novější a v dobrém stavu. Kdybyste o něčem věděli, dejte prosím vědět. Moc děkuji za pomoc. Tel. 606 525 322, email: simona.karova@seznam.cz

Hezký den přeji a zdravím celé zastupitelstvo. Jirka K.