Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva - Aktuální

Zde můžete nalézt zápis z posledního veřejného zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 26. 9. 2019. Ostatní zápisy jsou běžně ke čtení dostupné na záložce OBECNÍ ÚŘAD. Děkujeme Vám, že se zajímáte o dění v naší obci.