Rekonstrukce silnice II/299

Vážení spoluobčané,

     na minulém veřejném zasedání jste se zajímali o informace týkající se rekonstrukce silnice II/299 a z toho vyplývající uzávěrky zmíněné komunikace. Protože tuto záležitost považuji za velmi důležitou a pro občany zde bydlící, dosti zásadní, rozhodl jsem se i touto cestou Vás informovat. Nejdříve musím zdůraznit, že oficiální sdělení obec Librantice zatím nemá. Dotazem na obecním úřadě v Libřicích jsem zjistil, že v této obci již mají informace o plánovaných uzavírkách a odklonech autobusových linek. Na příkladu libřických lze dovodit, že oficiální vyjádření obec dostane tak 14 dní předem.  Pro správné pochopení situace doplňuji: Rekonstrukce této důležité komunikace bude probíhat prakticky ve stejný čas na dvou místech. Tím prvním je část z Libřic na hranice okresu Hradec Králové. To je cca 1 kilometr za odbočkou na Lejšovku. Tento úsek stavbaři začnou opravovat přibližně 17. dubna 2023. Hotovo by mělo být za 28 týdnů.

     V Libranticích mají podle plánů silničáři začnout o měsíc později ca 15. května. Zde by měli opravit vozovku v intravilánu obce, včetně propustku přes Librantický potok. I zde by měla akce trvat něco málo přes půl roku, tedy 28 týdnů. Podle neoficiálních informací od krajského organizátora autobusové dopravy OREDO by měly linkové autobusy jezdit odklonem po objízdné trase přes Výravu na Jílovice. Zastávka u HNG bude vynechána. Zkusíme domluvit s dodavatelem stavby a Policií ČR umístění provizorní zastávky na výravskou křižovatku.  Docházková vzdálenost se bohužel k této zastávce výrazně prodlouží. Jedním z důvodů rekonstrukce je velmi špatný technický stav propustku, který křižuje cestu v místě odbočení. Odtokové poměry na potoce diktují výrazné zvětšení průtočného profilu. Uzávěrka komunikace II/299 bude úplná a proto považuji za nutné, byť z neoficiálních zdrojů občany informovat, aby se mohli  s předstihem na toto omezení co nejlépe připravit.

 

   Librantice 12. 4. 2023                                                               Jaroslav Volenec

                                                                                                       starosta obce