Realizace úpravy rybníka č.2

Úprava rybníka č.2 (za hasičárnou) byla provedena za podpory dotačního fondu
Královéhradeckého kraje.