Realizace úpravy rybníka č.1

Úprava rybníka č.1 byla provedena za podpory dotačního fondu
Královéhradeckého kraje.