Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek

Platnost řidičských průkazů a technických prohlídek je prodloužena. Od 6. března 2021 začíná platit evropské nařízení Omnibus II. Více zde:

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena