Poplatek za psa 2021

Poplatek za psa za rok 2021 zůstává stejný jako vloni, tj. 50 kč,-

I poplatek ze psa je možné zaplatit na účet 1080810349/0800 s udáním Vašeho čísla popisného jako variabilní symbol.