Poděkování

Upřímné poděkování Vám všem, kteří jste se v sobotu 6. dubna 2024 zapojili do akce Ukliďme Librantice včetně organizátorů, kteří se na přípravě a koordinaci akce podíleli. 

Vlasta Šolcová