Oznámení OÚ

 • Oznámení - kontakty na vaše zastupitele

  Vážení a milí občané,

  možná jste postřehli, že vás paní starostka začala oslovovat z jiné emailové adresy. Opouštíme naši dosavadní na volny.cz a jsme k zastižení na ou@librantice.cz nebo přímo na osobních adresách určených ke komunikaci s vámi:

  Alena Hladíková - alena.hladikova@librantice.cz
  Jaroslav Volenec - jaroslav.volenec@librantice.cz
  Petr Lukášek - petr.lukasek@librantice.cz - předseda kontroního výboru
  Milada Bortlíková - milada.bortlikova@librantice.cz - předseda finančního výboru
  Tomáš Lukášek - tomas.lukasek@librantice.cz - předseda stavebního výboru
  Miroslav Machač - miroslav.machac@librantice.cz
  Helena Nováková - helena.novakova@librantice.cz

  Na předsedy výborů se můžete obracet napřímo. Vaše připomínky nám pomáhají zlepšovat naši práci a vaše dotazy budeme brát na vědomí. Děkujeme za ně!

  Pro případ konkrétní žádosti o informaci postupujte podle instrukcí v sekci Žádosti o informace, protože žádost musí obsahovat určité zákonem požadované náležitosti. Děkujeme za pochopení!  

  Vaše zastupitelstvo

 • Oznámení o možnosti zapůjčení drtiče jablek a moštovače

  Vážení a milí občané,
  naše obec pořídila drtič jablek a moštovač, který bude zapůjčovat svým občanům na možnost výroby domácího moštu. Organizaci výpůjček a kontrolu stavu při navrácení si bere na starost Patrik Šmatolán.

   Pro bližší informace a rezervace zapůjčení pište na email mostovani@librantice.cz a nebo volejte tel. 777 651 245

  Po předběžném domluvení termínu s panem Šmatolánem, uhraďte, prosím, u paní starostky poplatek 100,- kč. Po předložení potvrzení o zaplacení vám bude zapůjčen moštovač a drtič. 

  Doufáme, že tuto službu přivítáte a pozvete své sousedy na žejdlík vašeho domácího moštu! Patriku Šmatolánovi děkujeme, že se zapůjčování ujal, a vám přejeme, ať se mošt povede! 

  Vaše zastupitelstvo.   

 • Oznámení o změně na našem webu v sekci INFORMACE - Kalendář akcí

  Na těchto webových stránkách v sekci INFORMACE - KALENDÁŘ AKCÍ jste mohli doposud nalézt odkazy na fotografie z již proběhnutých akcí, řazených dle měsíce v kalendářním roce. Od teď zde budete moci nalézt stručný přehled plánovaných akcí. S více detaily Vám tyto akce budeme oznamovat i na úvodní stránce (DOMŮ), případně SMSkou a emailem, pokud jste nám dali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Fotografie z již proběhnutých akcí budete nadále nacházet v sekci FOTOGALERIE nebo pro akce týkající se našich hasičů v sekci SDH.
  Doufáme, že Vám tato změna pomůže v plánování společného času s občany obce Librantice. Těšíme se na Vás!

 • Oznámení o souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

  Vážení občané,

  na našich webových stránkách jsou nově vloženy detailní informace ohledně zpracování vašich osobních údajů (GDPR). Naprostá většina zpracování je prováděna z titulu právní povinnosti. Pokud byste ale chtěli dostávat hlášení formou SMS na váš mobil, účastnit se v anketách o dění obce nebo být informováni o akcích obce formou emailu, musíte nám dát nově Váš souhlas. Tento souhlas můžete dát pouze písemnou formou a to přímo na obecním úřadě. Dále je prázdný formulář uložený ke stažení na našich webových stránkách v sekci DOKUMENTY – RŮZNÉ. Vyplněný ho rovněž, prosím, předejte na obecním úřadě.

  Pokud nyní dostáváte emailem informace na základě souhlasu pořízeného před zavedením nové legislativy GDPR, budeme Vám zasílat hlášení pouze do konce tohoto kalendářního roku. Od 1.1.2019 budou oznámení rozesílány pouze těm občanům, kteří nám dali nový souhlas se zpracování osobních údajů

  Děkujeme za pochopení. 

Stránky