Mimořádná opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví