Informace o přijetí dalších krizových opatřeních - ochrana dýchacích cest, vyhrazená doba v prodejnách seniorům

Informace o přijetí dalších krizových opatřeních o ochraně dýchacích cest a vyhrazené době v maloobchodních prodejnách seniorům naleznete v příloze, popřípadě na odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-povinnos...

Aktuální informace můžete sledovat také na https://www.vlada.cz/