Informace k volbám do zastupitelstva obce

Informace k volbám do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022.

Odkaz na stránky magistrátu, kde jsou potřebné informace Informace
pro volební strany: 

https://www.hradeckralove.org/informace-pro-volebni-strany/ms-33683/p1=33683

přílohy :

rozhodnutí ZO o počtu zastupitelů
potřebný počet podpisů na peticích
vzor kandidátní listiny nezávislý kandidát
vzor kandidátní listiny sdružení
prohlášení kandidáta
podpisy