Aktualizace - Oprava silnice II/299 - intravilán Librantice - 12. 6. - 12. 11. 2023

Aktualizace termínu, vložen nový jízdní řád a harmonogram prací:

Obecní úřad oznamuje občanům, že dle dostupných informací proběhne plánovaná oprava silnice II/299 - intravilán Librantice

Zahájení prací: 12. 6. 2023

Termín dokončení stavby: 12. 11. 2023

Termín dokončení díla: 24. 12. 2023

Uzávěra bude - od křižovatky na Výravu směr Třebechovice pod Orem po ceduli začátek a konec obce směr Třebechovice pod Orebem.

Objízdné trasy pro OA a NA jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Objízdná trasa linkového autobusu a přemístění zastávek v tomto období je v přiloženém souboru.

Jakmile budou známy další informace, budou uvedeny na stránkách obce v aktualitách.