Oznámení OÚ

 • Vánoční přání

  Zastupitelstvo obce Librantice Vám přeje krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2021!                                                                        

 • Záměr pronájmu místní "Hospůdky na hřišti" k provozování

  Obec Librantice vyvěšuje záměr pronájmu místní "Hospůdky na hřišti" k provozování.

  Kapacita vnitřních prostor hospody 90 míst, venkovní kapacita 12 míst k sezení. Hospoda je součástí sportovního areálu - 2 kurty, fotbalové hřiště, dětské hřiště.

  Pronájem 2000kč / měsíc. 

  více informací v přiloženém souboru.

  https://www.facebook.com/Hosp%C5%AFdka-Na-H%C5%99i%C5%A1ti-546977972317332/

  PřílohaVelikost
  PDF icon záměr pronájmu.pdf426.34 KB
 • Jednotka SDH čistila rybníky

  V sobotu 6.června proběhla brigáda členů SDH Librantice. Dobrovolníci se pustili do čištění rybníků od nadměrně přemnožených vodních rostlin. Náročná práce zabrala místním hasičům většinu dne a pomohla zlepšit situaci dvou rybníků v západní části obce. Děkujeme jednotce SDH i za tuto činnost.

 • Otevírací doba sběrného místa na odpad za OÚ

  Od 1.6. 2020 je na provoz sběrného místa na odpad za obecním úřadem určena otevírací doba. Ta je stanovena na každý čtvrtek 16-18hod a každou první sobotu v měsíci 9-11hod.

  Kontejnery na plasty a papír jsou přístupné před sběrným místem bez časového omezení. Nadále platí pravidelné svozy plastů každý měsíc ze svozových míst a sběr papíru u školy každé tři měsíce.

 • Sběr papíru před školou 4.-7.6.2020

  Od 4. - 7. 6. 2020 bude u školy přistaven kontejner na sběr papíru. Výtěžek za vybraný papír bude použit na zaplacení akcí pro děti základní školy a školky. Děkujeme Vám, že nám pomáháte šetřit přírodu a přispějete na dobrou věc.

 • 10. veřejné zasedání

  Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

  10. veřejné zasedání

  které se koná ve čtvrtek 28.5.2020 od 19.00 hodin

  v místní hospůdce Na hřišti

  Program:

  1. Kontrola plnění usnesení z 9. veřejného zasedání.
  2. Projednání účetní závěrky za rok 2019.
  3. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce a Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2019.
  4. Projednání Změny č. 3 Územního plánu obce Librantice přeloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
  5. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020257/VB/01 – stavba Librantice, p.č. 125/6 – pilíř nn.
  6. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva na pozemek p.č. 1323/2. Převodce ÚZSVM.
  7. Podání žádosti na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče.
  8. Různé :
  • projednání zařazení území obce do území působnosti MAS NAD Orlicí, o.p.s. na programové období 2021-2027
  • projednání pronájmu pozemků p.č. 1556, 1555, 1544, 1542 a 1543 v obci a k.ú. Librantice
  • žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s., BabyBoxu a Diakonie Broumov.
  • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 – 2022.
  • směrnice č. 1/2020 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • zrušení Nařízení obce Librantice č. 01/05 o spalování tuhých paliv v obci.
  • ceník půjčovného DAPPER – pouze s obsluhou
  PřílohaVelikost
  PDF icon 10. veřejné zasedání.pdf138.78 KB

Stránky