9. veřejné zasedání

9. veřejné zasedání obecního zastupitelstva 25. února 2016 od 20 hodin v hasičské zbrojnici.

Tříkrálová sbírka 2016

V sobotu 9. ledna proběhla v Libranticích tradiční Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu Hradec Králové. Její výtěžek bude použit na provoz a vybavení Střediska rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s postiženými dětmi a na domácí hospicovou péči, která pomáhá umírajícím a jejich blízkým v domácím prostředí. Další prostředky budou použity na Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu.

Štědří dárci vložili do pokladniček čtyř skupinek koledníků a jejich doprovodu 21 981,-- Kč. Velký dík patří všem, kteří se do sbírky zapojili: dětem za jejich nadšené zpívání a koledování, dospělým za jejich do doprovod a hlavně Vám, kteří jste je tak štědře obdarovali.

Tříkrálová sbírka 2015

V sobotu 10. ledna se vydaly tři skupinky koledníků na tříkrálovou sbírku, kterou pořádala Oblastní charita HK. Díky patří koledníkům a jejich doprovodu za ochotu obětovat část soboty na pomoc jiným lidem a všem, kteří je přijali a neodmítli přispět na dobrou věc. V loňském roce se vybralo 15 331 Kč, výtěžek letošní sbírky byl 20 455,-. Velké díky všem.

Stránky