Svoz komunálního odpadu a tříděného plastového odpadu v pytlích

Svoz komunálního odpadu(popelnice) v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat jednou za 14 dnů - každý lichý týden ve středu - viz svozový kalendář - více na..

Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2023 bude v obci Librantice probíhat v daných termínech(1 x za 4 týdny) v pátek, první svoz proběhne v pátek 3. 2. 2023. Termíny uvedeny - viz svozový kalendář - více na..

Informace k odpadovému hospodářství budou postupně doplňovány a aktualizovány v nové složce odpadové hospodářství.

Velkoobjemový kontejner - termíny leden - únor 2023

Odkládání odpadů je možné pouze v určené termíny s dohledem pracovníka OÚ. Prostor je monitorován kamerovým systémem a mimo níže uvedené termíny uzamčen.

 

 

 

Termíny leden - únor 2023:

čtvrtek 12. 1. 2023   16 - 18 hodin

čtvrtek 26. 1. 2023   16 - 18 hodin

sobota 4. 2. 2023       8 - 10 hodin

čtvrtek 9. 2. 2023     16 - 18 hodin

čtvrtek 23. 2. 2023   16 - 18 hodin 

Další termíny budou upřesněny, umístěny na stránkách obce a vyvěšeny na oplocení prostoru. 

 

 

Maškarní karneval 3. 2. 2023

TJ Librantice Vás zve na maškarní ples

pátek 3. února 2023 od 20.00 hodin v Hospůdce Na Hřišti v Libranticích.

 

Tříkrálová sbírka 2023

Za téměř jarního počasí vyrazilo 7. ledna pět skupinek koledníků přát obyvatelům Librantic vše dobré do nového roku. Připojili se tak k celostátní sbírce Charity ČR. Do svých pokladniček vybraly 45.266,-Kč. Upřímně děkujeme králům, jejich doprovodu a všem kteří přispěli na dobré dílo Charity ČR. Oblastní charita Hradec Králové má před sebou velký úkol - výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách, na kterou půjde 50% výtěžku letošní sbírky. Ať toto zařízení může brzo sloužit všem, kteří ho potřebují.

Milada Bortlíková