Výbory obce

FINANČNÍ VÝBOR
Předseda:
 Žaneta Dvořáková 
Členové finančního výrobu: Milada Bortlíková, Pavel Kubíček
Odpovědnosti výboru – ze zákona: provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.

KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda: Patrik Šmatolán patrik.smatolan@librantice.cz
Členové kontrolního výboru: Martin Divecký, Lubor Bílek
Odpovědnosti výboru – ze zákona: kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.

STAVEBNÍ VÝBOR
Předseda: 
Členové stavebního výboru: Josef Chudý, Tomáš Lukášek
Odpovědnosti výboru – dohled nad všemi běžícími projekty týkající se stavebních a architektských projektů a stavebních prací financovaných obcemi včetně kontroly uzavíraných smluv, vzhled stavby a povolení pro občany, vize obce, nový územní plán, podněty občanů v dané oblasti, provádí zápisy z kontrol a setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.

KULTURNÍ VÝBOR
Předseda: Martina Tkáčíková tkacikova.m@seznam.cz
Členové kontrolního výboru: Iva Morávková, Vojtěch Tkáčík
Odpovědnosti výboru – návrh, organizace a odpovědnost za pořádání všech kulturních akcí, informování občanů formou článků z těchto akcí na web obce a do zpravodaje Černilovska, gratulace jubilantům, provádí zápisy ze setkání výboru + další určené úkoly od OÚ.