Výstava betlémů - doprovodný program 3. 12. 2022

Během výstavy betlémů dne 3. 12. 2022 od 13.00 do 18.00 hodin

bude v prostorách základní školy

prodej drobných vánočních předmětů, tvořivá dílnička,

stánek s cukrovím, oříšky a teplými nápoji.

Všichni jste srdečně zváni.