Sběrné místo - velkoobjemový kontejner

Objemný odpad se odkládá do velkoobjemového kontejneru umístěného u Obecního úřadu Librantice. Prostor je mimo určené termíny uzamčen a monitorován kamerovým systémem. Odkládání odpadů je možné pouze ve stanovené termíny(vyvěšeno i na oplocení prostoru) s dohledem pracovníka OÚ. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutné objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Termíny květen 2024:

sobota 4. 5.         zavřeno z provozních důvodů

čtvrtek 16. 5.      16  -  18 hodin

čtvrtek 30. 5.      16  - 18 hodin

Termíny červen 2024

sobota 1. 6.          8 - 10 hodin

čtvrtek 13. 6.       16 - 18 hodin

čtvrtek 27. 6.       16 - 18 hodin

Termíny červenec 2024:

čtvrtek 11. 7.       16  -  18 hodin

čtvrtek 25. 7.       16  -  18 hodin

Termíny srpen 2024:

sobota 3. 8.          8  - 10 hodin

čtvrtek  8. 8.       16  -  18 hodin

čtvrtek 22. 8.       16  - 18 hodin

Do kontejneru patří: odpad, který nejde vytřídit nebo se nevejde do popelnice poškozený nábytek, koberce, linolea, lyže, zahradní nábytek, hadice, matrace, zahradní bazény, znečištěné a poničené kočárky, hračky

Do kontejneru nepatří: stavební odpad, výkopová zemina, zahradní odpad, barvy, laky, tekutý odpad, elektrospotřebiče pneumatiky, kbelíky, květináče, kovy, dřevo větších rozměrů, sklo, železo, plast, papír, kovy, pneumatiky, pytle s komunálním odpadem