Sběrné místo - velkoobjemový kontejner

Objemný odpad se odkládá do velkoobjemového kontejneru umístěného u Obecního úřadu Librantice. Prostor je mimo určené termíny uzamčen a monitorován kamerovým systémem. Odkládání odpadů je možné pouze ve stanovené termíny(vyvěšeno i na oplocení prostoru) s dohledem pracovníka OÚ. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutné objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Termíny říjen 2023:

čtvrtek   5. 10.     16 - 18 hodin

sobota   7. 10.     8 - 10 hodin

čtvrtek 19. 10.    16 - 18 hodin

Termíny listopad 2023:

čtvrtek 2. 11.       16 - 18 hodin

sobota 4. 11.        8 - 10  hodin

čtvrtek 16. 11.     16 - 18 hodin

čtvrtek 30. 11.     16 - 18 hodin

Termíny prosinec 2023:

sobota 2. 12.        8 - 10 hodin

čtvrtek 14. 12.      16 - 18 hodin

čtvrtek 28. 12.      16 - 18 hodin

 

Do kontejneru patří: odpad, který nejde vytřídit nebo se nevejde do popelnice poškozený nábytek, koberce, linolea, lyže, zahradní nábytek, hadice, matrace, zahradní bazény, znečištěné a poničené kočárky, hračky

Do kontejneru nepatří: stavební odpad, výkopová zemina, zahradní odpad, barvy, laky, tekutý odpad, elektrospotřebiče pneumatiky, kbelíky, květináče, kovy, dřevo větších rozměrů, sklo, železo, plast, papír, kovy, pneumatiky, pytle s komunálním odpadem