Sběrné místo - velkoobjemový kontejner

Objemný odpad se odkládá do velkoobjemového kontejneru umístěného u Obecního úřadu Librantice. Prostor je mimo určené termíny uzamčen a monitorován kamerovým systémem. Odkládání odpadů je možné pouze ve stanovené termíny(vyvěšeno i na oplocení prostoru) s dohledem pracovníka OÚ. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutné objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Termíny duben  2023:

sobota   1. 4.      8-10 hodin

čtvrtek   6. 4.     16-18 hodin

čtvrtek 20. 4.     16-18 hodin 

Termíny květen 2023:

čtvrtek   4. 5.    16-18 hodin

sobota   6. 5.      8-10 hodin

čtvrtek 18. 5.    16-18 hodin

Do kontejneru patří: odpad, který nejde vytřídit nebo se nevejde do popelnice poškozený nábytek, koberce, linolea, lyže, zahradní nábytek, hadice, matrace, zahradní bazény, znečištěné a poničené kočárky, hračky

Do kontejneru nepatří: stavební odpad, výkopová zemina, zahradní odpad, barvy, laky, tekutý odpad, elektrospotřebiče pneumatiky, kbelíky, květináče, kovy, dřevo větších rozměrů, sklo, železo, plast, papír, kovy, pneumatiky, pytle s komunálním odpadem