Sbor dobrovolných hasičů Librantice

Sbor dobrovolných hasičů Librantice a Jednotka dobrovolných hasičů Librantice

     Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů. Je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku a nepodílí se na výjezdové činnosti.

     Naproti tomu jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) nemají přímou souvislost se sbory dobrovolných hasičů, jsou zřizovány obcí povinně dle zákona o požární ochraně a podílejí se na výjezdové činnosti.

     Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Librantice je nejstarším zájmovým občanským sdružením v obci. Myšlenka “Sobě ku cti, ostatním ku pomoci” vedl v roce 1882 k ustanovení sboru. Vedle činnosti, pro kterou byl založen, povznášel tehdejší společnost i po stránce kulturní a společenské. To platí i v současné době. Přežil všechny režimy, je příkladem fungující občanské pospolitosti. Momentálně má sbor 14 žen, 32 mužů, 6 dětí.

     Sbor má pravidelně volený výbor, který aktuálně pracuje v tomto složení:

Starosta: Roman Lukášek
Jednatel: Josef Lukášek

Zbrojmistr: Josef Chudý
Pokladník: Petra Vaňásková
Revizor účtu: Petr Holanec
Kulturní referent: Milena Holancová

     SDH organizuje zájmové činnosti: tradiční hasičský ples, sběr starého železa v obci, pořádá soutěže, pracuje pravidelně s mládeží, svolává výroční valnou hromadu, je nápomocen obci a občanům, spolupracuje s TJ Sokol Librantice.

     Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Librantice je zařazena do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany jako JPO5 tj. jednotka místního významu s rozšířenou schopností na čerpání vody a odstraňování padlých dřevin. Členové jsou v případě poplachu svolávání nejen sirénou, ale prvořadě systémem SMS, který ovládá krajské operační středisko. V rámci mimořádných událostí byla jednotka povolána i mimo kraj – na jižní Moravu, která byla zasažena tornádem.

Velitel: Miroslav Machač st.

Strojník: Josef Chudý

Členové: Jakub Chudý, Josef Chudý, Martin Chudý, Lukas Kupka, Petr Králíček, Roman Lukášek, Tomáš Lukášek, Miroslav Machač ml., Václav Matějus, Jan Raich, Patrik Šmatolán, Ivo Šolc, Martin Šolc, Vojtěch Tkáčík.

Všichni jsou zároveň členy SDH Librantice.

     Mezi povinnosti jednotky patří např. školení jednotky, technické výcviky, odborné kurzy, lékařské prohlídky členů, údržba akceschopnosti techniky. Tyto činnosti vykonávají členové dle svých možností ve svém volném čase. 

     Základním pilířem výbavy jednotky je automobil, v našem případě dopravní automobil Renault Master – DA-L1Z. Nezbytnou výbavu jednotky tvoří elektrocentrála Honda 3,7 kW s elektrickým kalovým čerpadlem Tsurumi a dvěma 50 W LED světlomety, benzínové kalové čerpadlo Honda, přenosná motorová stříkačka PS-12, motorová pila Stihl MS 261, sorbenty pro práci na vodě i suchu, tři sady rybářských holínek a dvě sady výbavy na likvidaci obtížného hmyzu. Poslední uvedená výbava je používána nejčastěji při pomoci občanům. V hasičské zbrojnici je k dispozici cca 2000 ks dvoukomorových povodňových pytlů včetně plnícího přípravku.  Tyto pytle by měl mít každý občan, který je reálně ohrožen povodní doma připravené! Jsou zásadní a důležitou pomocí při ochraně majetku, zvláště při bleskové povodni, která je nejpravděpodobnější v naší obci.

     Je našim přáním, aby činnost SDH a JSDH v obci nezanikla a měla následovníky do dalších let.  Přestože se členství většinou předává v rodině z generace na generaci, snažíme se pracovat s mládeží od školních let a vychovávat si nástupce. Pokud Vám přijde tato práce smysluplná, zajímavá a potřebná, rádi Vás mezi sebe přijmeme. V případě zájmu o členství SDH, kontaktujte jednatele Josefa Lukáška a v případě zájmu o členství JSDH, kontaktujte velitele Miroslava Machače.

SDH a JSDH Librantice, červenec 2023.