Sbor dobrovolných hasičů Librantice

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Librantice je nejstarším zájmovým občanským sdružením v obci. Jeho vznik se datuje do roku 1882.

Momentálně má sbor 52 členů (14 žen, 6 dětí a 32 mužů).

Myšlenka "Sobě ku cti, ostatním ku pomoci" vedla k ustanovení sboru, protože člověk sám, nemůže účinně ochránit svůj majetek. Na této skutečnosti se nic nezměnilo do dnešních dnů. Dnešní legislativa odděluje činnosti SDH a výjezdové jednotky, kterou ze zákona, je obec povinna zřizovat. Ze zájmových činností vyjmenujme např.  organizaci plesu, sběr železa, pořádání soutěží, práce s mládeží, výroční valné hromady a pomoc obci a TJ Sokolu. Mezi povinnosti SDH patří např. školení jednotky, výcviky, odborné kurzy, lékařské prohlídky členů a údržba akceschopnosti techniky. V našem sboru tyto činnosti vykonávají všichni dle svých možností.

Librantická jednotka je v poplachovém plánu kraje zařazena jako JPO5 – jednotka místního významu s rozšířenou taktickou schopností na čerpání vody a odstraňování padlých dřevin.  SDH dále vlastní výbavu na likvidaci obtížného hmyzu, kde naši hasiči již řadu roků svým spoluobčanům pomáhají.

Sbor má pravidelně volený výbor, který aktuálně pracuje v tomto složení:
starosta: Roman Lukášek
velitel: Jaroslav Volenec
jednatel: Josef Lukášek
zbrojmistr: Josef Chudý
vrchní strojník: Ing. Petr Lukášek
pokladník: Petra Vaňásková
revizor účtu: Petr Holanec
kulturní referent: Milena Holancová

Naši hasiči jsou v případě poplachu svoláváni jednak sirénou, a hlavně systémem SMS, který ovládá krajské operační středisko nebo každý kdo má vstupní čip a klíče. Tyto momentálně mají starostka OÚ, Josef Chudý, Josef Lukášek, Roman Lukášek, Jan Raich ml., Jaroslav Volenec, Dobroslav Bortlík a Vladimír Koutník. 

V librantické jednotce pracují: Tomáš Lukášek, Petr Králíček, Ing. Vladimír Koutník, Ing. Petr Lukášek, Josef Lukášek, Jan Raich, Dobroslav Bortlík, Roman Lukášek, Josef Chudý, Jakub Chudý, Martin Chudý, Václav Matějus ml., Martin Šolc, Vojtěch Tkáčík, Ivo Šolc, Miroslav Machač a Jaroslav Volenec.

Základem výbavy tak jako každé jiné jednotky je automobil, v našem případě se jedná o Avia – A-21 Furgon DA-12 L1R. Ve výbavě jednotky kromě spousty jiného najdete elektrocentrálu Honda 3,7 kW s elektrickým kalovým čerpadlem Tsurumi a dvěma 50 W LED světlomety, benzínové kalové čerpadlo Honda, přenosnou motorovou stříkačku PS-12, motorovou pilu Stihl MS 261, troje rybářské holínky a dvě sady výbavy na likvidaci obtížného hmyzu, sorbenty jak pro práci na vodě i běžné.

V naší zbrojnici byste také našli cca 2000 ks. dvoukomorových povodňových pytlů včetně plnícího přípravku. Zde musím zmínit důležitou věc, kterou považuji za zásadní. Tyto pytle by měl mít každý občan, který je reálně ohrožen povodní doma připravené! Kdyby v naší obci nastala povodeň, bude se jednat téměř s jistotou o povodeň bleskovou. V případě ohrožení není časově možné rychlé pomoci. Neodkladné pomoci si bude muset každý občan řešit sám pomocí tísňových linek. Proto jste-li ohrožení povodní, vyžádejte si u nás povodňové pytle!!
S pomocí v situacích, které ten odklad snesou, viz např. zmiňovaný hmyz, našim občanům rádi pomůžeme.

Díky naší vybavenosti můžeme pomáhat i velmi vážných případů i mimo okres, naposledy např. povodeň v Rudníku.

Je našim velikým přáním, aby činnost SDH našla následovníky. Pokud někomu přijde tato práce smysluplná, potřebná či zajímavá, rádi ho mezi sebe přijmeme. V případě zájmu o členství, kontaktujte, prosím, jednatele Josefa Lukáška.

Tady je už na místě jediné a veliké přání, abyste nikdy, ale opravdu nikdy takové pomoci nepotřebovali. Nicméně štěstí přeje připraveným.

Jaroslav Volenec, duben 2019