Rozvoj kulturně-sportovního areálu v Libranticích

Jeden z aktuálních bodů zastupitelstva obce Librantice je další rozvoj kulturně-sportovního areálu, který se nachází za místní základní školou a je zde soustředěno kulturní a sportovní dění v obci. V areálu se nachází hospoda se sálem pro 100 lidí, dva antukové kurty (tenis, volejbal, nohejbal), fotbalové hřiště a dětské hřiště.

V minulém roce byla k budově hospody dostavěna pergola pro sezení cca 80 lidí. Do pergoly byly začátkem tohoto léta nainstalovány nové stoly k sezení a pergola byla doplněna o dřevěné boční zástěny ve spodní části.

Koncem zimy byla ve spodní části areálu odstraněna bývalá stavební buňka – ta již několik let nesloužila a uvolnila tak prostor zeleni, která v tomto prostoru bude vysazena.

Na jaře byly provedeny terénní úpravy a položení trávníku vedle pergoly. Realizaci travního koberce prováděla firma STUDIO ZAHRADY – ta provedla kompletní realizaci trávníku pro obec Librantice jako sponzorský dar. Tímto manželům Součkovým za celou obec moc děkujeme!

Tento týden byla dokončena stavba dětské herní sestavy, která rozšiřuje možnosti vyžití dětí v areálu. V příštích letech je počítáno s dalším rozvojem prvků dětského hřiště.

Petr Lukášek, OU Librantice