Pozdrav z Mikulčic

Po roce posílají Dlabajovi pozdrav a poděkování librantickým lidem, kteří jim pomohli v budování nového domu po tornádu.

Odkaz na předání loňské sbírky.