Oznámení: 5. 1. 2019 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Dne 5. 1. 2019 u nás v obci proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek bude rozdělen pro rannou péči Sluníčko, domácí hospicovou péči, odborné sociální poradenství, pečovatelskou službu a další potřebné projekty. Velmi Vám děkujeme, že koledníkům otevřete a darujete, kolik můžete. S každou skupinkou koledníků chodí dospělý se zapečetěnou kasičkou a průkazem Charity. 
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a Vaši pomoc!