Maškarní bál v Libranticích 18. 3. 2022

V pátek 18.3. se v místní Hospůdce Na Hřišti konal maškarní bál, kde proběhla sbírka na pomoc ukrajinským rodinám v Čechách. Vybraná částka činí 2300 korun, za kterou byly nakoupeny potřebné potraviny a předány do Potravinové banky v Hradci Králové.