Hasiči librantické jednotky cvičili a pomohli

Od podzimu roku 2019 do jara 2020 sedm nejmladších kolegů z naší jednotky prošlo základním výcvikem řezání a ovládání motorové pily. Tuto dovednost je potřeba často cvičit a opakovat. Je zásadní, aby byla bezpečná jak pro ty, kteří ji vykonávají, tak hlavně těm, kterým je poskytována.

   Obec koupila část pozemku podél lokality ,,Lipka“, aby bylo možné provést zpevnění a opravy cesty kolem lesa. Tato cesta by měla být na břehu, který se trhá a výrazně ujíždí, zpevněna navezenou zeminou a následně opravena. Aby tento záměr mohl být naplněn, bylo nutné vyřezat náletové dřeviny ze zmíněného svahu. Tolik k obšírnému úvodu článku.

Potom už k realizaci nebylo tak daleko. Nápad a připomínka Martina Šolce na opakovací výcvik s pilou byl naprosto na místě.

Náš záměr vyřezat a spálit větve vedle na přilehlém poli obhospodařovaném firmou HNG Czech s.r.o. doznal záhy velkou trhlinu. Proti zavedeným zvyklostem byla na pozemku zaseta jarní pšenice, což pálení vylučovalo. Myslím, že nejen pro znalé není nová informace, jak je dnes obtížné a nákladné se legálně zbavit klestu. Celou tuto situaci vyřešila nabídka inženýra Neumana z firmy HNG s.r.o. na zapůjčení jejich nákladního kontejnerového vozidla. Letitý ,,Mates“, jak se běžně tomuto náklaďáku říkalo, byl pro nás velikou pomocí a pro některé vzpomínkou na řidičské začátky. K tomu obecní Dapper byl již dostatečnou strojní výbavou pro zamýšlenou akci. Je na místě poděkovat pánům Josefu, Jakubovi a Martinovi Chudých, Ivošovi a Martinovi Šolcovým, Tomáši a Vojtěchovi Tkáčíkovým, Miroslavu Machačovi, Tomáši Lukáškovi a Petru Králíčkovi, jak vzali za práci. Jejich nasazení a ochota bezplatně pomoci byla příkladná. Myslím, že je samotné překvapilo, kolik práce byli schopni udělat za sobotní dopoledne. Tak bylo možné spojit výcvik členů JSDH Librantice s velmi potřebnou brigádou pro obec. Ve zmíněné lokalitě není zatím vše hotovo, ale ještě jedna sobota vše napraví. Jedinou odměnou všem byl výborný guláš a bábovka od starostky.

Ještě jednou díky páni kolegové, byli jste skvělí!

Jaroslav Volenec, velitel SDH Librantice