Galerie

20. 12. 2018 Vánoční besídka ZŠ

https://www.rajce.net/a15784932

Fotografie od paní Jany Skákalové:

https://www.rajce.net/a15741090 

 

15. 12. 2018 První vánoční trh v Libranticích

https://www.rajce.net/a15784940

17. 11. 2018 Vítání občánků

https://www.rajce.net/a15784949

 

Oslavy 100. výročí vzniku republiky 28. 9. 2018

https://www.rajce.net/a15694305

Rozloučení s prázdninami 2018

https://www.rajce.net/a15692247

Slet čarodějnic 30. 4. 2018

https://www.rajce.net/a15143016

Dětský karneval 3. 3. 2018

https://www.rajce.net/a15143007

Setkání seniorů

http://www.rajce.net/a14872761

Tříkrálová sbírka 2018

Vážení přátelé,
díky koledníkům, jejich doprovodu a hlavně všem, kteří přispěli do pokladniček, se v Libranticích vybralo rekordních 30 803,-- Kč pro Oblastní charitu Hradec Králové. Letošní výtěžek bude použit pro ranou péči Sluníčko, domácí hospicovou péči a odborné sociální poradenství.
Děkujeme.

http://www.rajce.net/a14847198

Besídka ZŠ a vánoční zpívání 2017

Vánoční besídka ZŠ a zpívání u stromečku 21. 12. 2017

http://www.rajce.net/a14847180

Stránky