Životní jubileum

Dne 27.4. oslavila životní jubileum paní Dobromila Bortlíková.

Přejeme hodně zdraví a vše dobré.