Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Librantic

Obecní úřad Librantice informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Librantice, které se koná 17. října 2022 od 18.00 hodin v místní Hospůdce Na Hřišti.

Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu.
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4) Zřízení finančního , kontrolního, stavebního a kulturního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního, stavebního a kulturního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy stavebního výboru
e) volba předsedy kulturního výboru
f) volba členů finančního výboru
g) volba členů kontrolního výboru
h) volba členů stavebního výboru
i) volba členů kulturního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6) Diskuse.
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon ustavující+zasedání+2022.doc30 KB