Předání sbírky na pomoc Moravě

Obec Librantice uspořádala v minulých týdnech sbírku na pomoc lidem postiženým tornádem na Moravě.

Od lidí bylo vybráno bezmála 50 000 Kč, dalších 50 000 Kč uvolnila obec ze svého rozpočtu. Vybraná částka 100 000 Kč byla darovaná vybrané rodině, která jako jedna z mnohých přišla o dům.

Předání peněz proběhlo v sobotu 10.7. – osobně předali starostka a místostarosta obce do rukou  rodiny Dlabajových z Mikulčic.

Dlabajovi nám všem moc děkují za pomoc – viz příloha.